Μέλος:

Nantaise

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Nantaise

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ψήφοι
03/10/2022
Papa est triste εκφώνηση
Papa est triste [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
C'est bleu. εκφώνηση
C'est bleu. [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
elle est plus vieille que moi εκφώνηση
elle est plus vieille que moi [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
Ce stylo est à Pierre εκφώνηση
Ce stylo est à Pierre [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
tu peux donner ma lettre à Lily? εκφώνηση
tu peux donner ma lettre à Lily? [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
y afférent εκφώνηση
y afférent [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
Qui est triste εκφώνηση
Qui est triste [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
avec envie εκφώνηση
avec envie [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
merci de me conduire chez moi εκφώνηση
merci de me conduire chez moi [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
tu peux me présenter εκφώνηση
tu peux me présenter [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
j'ai quelque chose à te dire εκφώνηση
j'ai quelque chose à te dire [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
j'ai arrosé tes plantes εκφώνηση
j'ai arrosé tes plantes [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
elle veut l'inviter à la fête εκφώνηση
elle veut l'inviter à la fête [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
toutes tes plantes sont mortes εκφώνηση
toutes tes plantes sont mortes [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
chaque dimanche εκφώνηση
chaque dimanche [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
Il admire la Seine εκφώνηση
Il admire la Seine [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
Il va à Cannes εκφώνηση
Il va à Cannes [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
traduire en anglais εκφώνηση
traduire en anglais [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
C'est la règle εκφώνηση
C'est la règle [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
tu finis à quelle heure ? εκφώνηση
tu finis à quelle heure ? [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
elles sont où? εκφώνηση
elles sont où? [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
ils vont au Japon εκφώνηση
ils vont au Japon [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
il vient des états-unis εκφώνηση
il vient des états-unis [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
Maintenant je suis presque gaie εκφώνηση
Maintenant je suis presque gaie [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
faisait la vaisselle εκφώνηση
faisait la vaisselle [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
la dame dit εκφώνηση
la dame dit [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
mon ami le veut εκφώνηση
mon ami le veut [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
je ne suis pas d'ici mais j'habite ici εκφώνηση
je ne suis pas d'ici mais j'habite ici [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
il a besoin de chirurgie εκφώνηση
il a besoin de chirurgie [fr] 0 ψήφοι
03/10/2022
il a besoin de protection εκφώνηση
il a besoin de protection [fr] 0 ψήφοι