Μέλος:

Pat91

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους Pat91

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/10/2020 une mouture [fr] une mouture εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une essoreuse à salade [fr] une essoreuse à salade εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une verbalisation [fr] une verbalisation εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 lire en quelqu'un comme dans un livre ouvert [fr] lire en quelqu'un comme dans un livre ouvert εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un signe avant-coureur [fr] un signe avant-coureur εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un bouclage [fr] un bouclage εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une intensification [fr] une intensification εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une intraveineuse [fr] une intraveineuse εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un décollement [fr] un décollement εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une potentialité [fr] une potentialité εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une prégnance [fr] une prégnance εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une symptomatologie [fr] une symptomatologie εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une varice [fr] une varice εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un décryptage [fr] un décryptage εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un désistement [fr] un désistement εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une baguette magique [fr] une baguette magique εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une bouclette [fr] une bouclette εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un emballement [fr] un emballement εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un en-cas [fr] un en-cas εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un gnon [fr] un gnon εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un homme de parole [fr] un homme de parole εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une jugeote [fr] une jugeote εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un laïus [fr] un laïus εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une languette [fr] une languette εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un exutoire [fr] un exutoire εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 une œnologie [fr] une œnologie εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 un phallocrate [fr] un phallocrate εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 nous sommes unis [fr] nous sommes unis εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 vous répondez [fr] vous répondez εκφώνηση 0 ψήφοι
30/10/2020 distanciation physique [fr] distanciation physique εκφώνηση 0 ψήφοι