Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/06/2018 umrita [is] umrita εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsagnirnar [is] umsagnirnar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsagnir [is] umsagnir εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsagnarinnar [is] umsagnarinnar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsamdar [is] umsamdar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsamda [is] umsamda εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsaminnar [is] umsaminnar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsaminna [is] umsaminna εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umskapa [is] umskapa εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsamins [is] umsamins εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umsaminni [is] umsaminni εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umskera [is] umskera εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umskapast [is] umskapast εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 umskapar [is] umskapar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 kið [is] kið εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 sauðir [is] sauðir εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 lömb [is] lömb εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 viðskiptagreind [is] viðskiptagreind εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 atvinnuleysistryggingasjóður [is] atvinnuleysistryggingasjóður εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 æfingarnar [is] æfingarnar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 bílakaup [is] bílakaup εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 gríslingar [is] gríslingar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 rottur [is] rottur εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 hamstrar [is] hamstrar εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 nei takk [is] nei takk εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 Hrappson [is] Hrappson εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 Milljónum [is] Milljónum εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 Spám [is] Spám εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 auk þess [is] auk þess εκφώνηση 0 ψήφοι
17/06/2018 japansk [is] japansk εκφώνηση 0 ψήφοι