Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/06/2016 кладоискатель [ru] кладоискатель εκφώνηση 2 ψήφοι
16/06/2016 коррупция [ru] коррупция εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2016 санкция [ru] санкция εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 призма [ru] призма εκφώνηση 2 ψήφοι
16/06/2016 Германия [ru] Германия εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 бы [ru] бы εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 красивый [ru] красивый εκφώνηση 6 ψήφοι
16/06/2016 контакт [ru] контакт εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 маленький [ru] маленький εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2016 высокопарный [ru] высокопарный εκφώνηση -3 ψήφοι
16/06/2016 а [ru] а εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 при [ru] при εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 без [ru] без εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 друг [ru] друг εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2016 теперь [ru] теперь εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 ли [ru] ли εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 хотеть [ru] хотеть εκφώνηση 2 ψήφοι
16/06/2016 потом [ru] потом εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2016 очень [ru] очень εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 регион [ru] регион εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 определённый [ru] определённый εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 запад [ru] запад εκφώνηση 1 ψήφοι
16/06/2016 только [ru] только εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 пяток [ru] пяток εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 изучение [ru] изучение εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 угодить [ru] угодить εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 пополам [ru] пополам εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 обнимать [ru] обнимать εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 правитель [ru] правитель εκφώνηση 0 ψήφοι
16/06/2016 равнодушный [ru] равнодушный εκφώνηση 1 ψήφοι