Μέλος:

ShimonB

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους ShimonB

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/10/2017 אחכיר [he] אחכיר εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחכיר [he] תחכיר εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחכירי [he] תחכירי εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 יחכיר [he] יחכיר εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחכירו [he] תחכירו εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 נחכיר [he] נחכיר εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 יחכירו [he] יחכירו εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחכרנה [he] תחכרנה εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבתי [he] חלבתי εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבת [he] חלבת εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבה [he] חלבה εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 שחלב [he] שחלב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבנו [he] חלבנו εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבתם [he] חלבתם εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבתן [he] חלבתן εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חולבת [he] חולבת εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חולבים [he] חולבים εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חולבות [he] חולבות εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 אחלוב [he] אחלוב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחלוב [he] תחלוב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחלבי [he] תחלבי εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 יחלוב [he] יחלוב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 נחלוב [he] נחלוב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחלבו [he] תחלבו εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 יחלבו [he] יחלבו εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 תחלובנה [he] תחלובנה εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 נחלב [he] נחלב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבלוב [he] חלבלוב εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבלובים [he] חלבלובים εκφώνηση 0 ψήφοι
14/10/2017 חלבן [he] חלבן εκφώνηση 0 ψήφοι