Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/09/2015 la ca [pms] la ca εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2015 fëtta [pms] fëtta εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2015 tolé [pms] tolé εκφώνηση 0 ψήφοι
25/09/2015 ca [pms] ca εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Mërcol [pms] Mërcol εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Lùn-es [pms] Lùn-es εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Màrtes [pms] Màrtes εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 strofogné [pms] strofogné εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 giòbia [pms] giòbia εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Vënner [pms] Vënner εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Saba [pms] Saba εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 Dumìnica [pms] Dumìnica εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 sbërluse [pms] sbërluse εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 sbërlusent [pms] sbërlusent εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 bërluse [pms] bërluse εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 bërlusent [pms] bërlusent εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 luse [pms] luse εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 lusent [pms] lusent εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 lusentèila [pms] lusentèila εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 lus [pms] lus εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 gënner [pms] gënner εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 përfum [pms] përfum εκφώνηση 1 ψήφοι
15/09/2015 tèila [pms] tèila εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 tlon [pms] tlon εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 tlé [pms] tlé εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 rëscontr [pms] rëscontr εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 antëress [pms] antëress εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 sorësman-a [pms] sorësman-a εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 antërnassional [pms] antërnassional εκφώνηση 0 ψήφοι
15/09/2015 gravia [pms] gravia εκφώνηση 0 ψήφοι