Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/05/2019 Írárfoss [is] Írárfoss εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2019 Arnór Ingvi Traustason [is] Arnór Ingvi Traustason εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 Reykir í Hrútafirði [is] Reykir í Hrútafirði εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 Reykir [is] Reykir εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 Kærustu [is] Kærustu εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] Anna Sigríður Þorvaldsdóttir εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 Vatnsleysustrandarhreppur [is] Vatnsleysustrandarhreppur εκφώνηση 0 ψήφοι
23/09/2018 hættulegar [is] hættulegar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 höndurnar [is] höndurnar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 fíkjutré [is] fíkjutré εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 vatnadís [is] vatnadís εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Hæðarbraut [is] Hæðarbraut εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Víkingur Ólafsson [is] Víkingur Ólafsson εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Stefán Karl Stefánsson [is] Stefán Karl Stefánsson εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 löndin [is] löndin εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] Sinfóníuhljómsveit Íslands εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Daníel Bjarnason [is] Daníel Bjarnason εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Kirkjulækjablettur [is] Kirkjulækjablettur εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 örlagatrú [is] örlagatrú εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Fimmálnaspottalækur [is] Fimmálnaspottalækur εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Tröllafjall [is] Tröllafjall εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Vonarskarð [is] Vonarskarð εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Smjörfjöll [is] Smjörfjöll εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Hrollaugseyjar [is] Hrollaugseyjar εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Sandmerkisheiðarhnúkur [is] Sandmerkisheiðarhnúkur εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 bréfsins [is] bréfsins εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 bréfinu [is] bréfinu εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Þykkvabæjarfjara [is] Þykkvabæjarfjara εκφώνηση 0 ψήφοι
07/09/2018 Gýgjagjá [is] Gýgjagjá εκφώνηση 0 ψήφοι