Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/05/2017 Bumbershoot [en] Bumbershoot εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Filesand [en] Filesand εκφώνηση 0 ψήφοι
14/03/2017 puttering [en] puttering εκφώνηση 1 ψήφοι
14/03/2017 plasmablast [en] plasmablast εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 skyscrapers [en] skyscrapers εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 sharon fruit [en] sharon fruit εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2017 Auctioning [en] Auctioning εκφώνηση 1 ψήφοι
10/03/2017 Frosties [en] Frosties εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2017 VDSL [en] VDSL εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2017 post-sync [en] post-sync εκφώνηση 1 ψήφοι
08/03/2017 Miranda Hart [en] Miranda Hart εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2017 recolour [en] recolour εκφώνηση 0 ψήφοι
08/03/2017 fraternizing [en] fraternizing εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 quid pro quo [en] quid pro quo εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2017 [zh] 百 εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2017 overall [en] overall εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 Morbillivirus [en] Morbillivirus εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 emigrate [en] emigrate εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 Nannie [en] Nannie εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 Bikram Choudhury [en] Bikram Choudhury εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 The Shawshank Redemption [en] The Shawshank Redemption εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 turkey [en] turkey εκφώνηση 1 ψήφοι
21/02/2017 toning down [en] toning down εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 Northern Europe [en] Northern Europe εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 saltbush [en] saltbush εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 Chugga chugga [en] Chugga chugga εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 wavy-haired [en] wavy-haired εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 sanitarist [en] sanitarist εκφώνηση 0 ψήφοι
21/02/2017 subcontracted [en] subcontracted εκφώνηση 0 ψήφοι
20/01/2016 tournament [en] tournament εκφώνηση 0 ψήφοι