Μέλος:

dorabora

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους dorabora

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
26/08/2019 Dotheboys Hall [en] Dotheboys Hall εκφώνηση 1 ψήφοι
26/08/2019 facet [en] facet εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2019 superfice [en] superfice εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2019 Isoetales [en] Isoetales εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2019 Lycopodiales [en] Lycopodiales εκφώνηση 0 ψήφοι
17/08/2019 Christopher Vajda [en] Christopher Vajda εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 Craniorachischisis [en] Craniorachischisis εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 Antinous [en] Antinous εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 Chlamydophila [en] Chlamydophila εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 endoreplication [en] endoreplication εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 Barugh [en] Barugh εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 monochorionicity [en] monochorionicity εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 tolerize [en] tolerize εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 merotelic [en] merotelic εκφώνηση 0 ψήφοι
03/08/2019 macrochimerism [en] macrochimerism εκφώνηση 0 ψήφοι
31/07/2019 scytale [en] scytale εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 amalgamations [en] amalgamations εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 commonalty [en] commonalty εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 zygosity [en] zygosity εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 Traumata [en] Traumata εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 saccades [en] saccades εκφώνηση 0 ψήφοι
29/04/2019 azoospermia [en] azoospermia εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 preprocollagen [en] preprocollagen εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 metopic [en] metopic εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 Longines [en] Longines εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 Xanthogranulomatous [en] Xanthogranulomatous εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 papillomata [en] papillomata εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 microcytosis [en] microcytosis εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 Neil Postman [en] Neil Postman εκφώνηση 0 ψήφοι
27/04/2019 heterodimerize [en] heterodimerize εκφώνηση 0 ψήφοι