Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/07/2018 Hlöðver [is] Hlöðver εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] Sauðárdalsstífla εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] Hafrahvammagljúfur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Stakksfjörður [is] Stakksfjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Haffjörður [is] Haffjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Suðurfirðir [is] Suðurfirðir εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hestfjörður [is] Hestfjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Kaldalón [is] Kaldalón εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Bitrufjörður [is] Bitrufjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Bakkaflói [is] Bakkaflói εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] Nýpsfjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Héraðsflói [is] Héraðsflói εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] Norðfjarðarflói εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hellisfjörður [is] Hellisfjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Viðfjörður [is] Viðfjörður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Íshólsvatn [is] Íshólsvatn εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hágöngulon [is] Hágöngulon εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] Loðmundarvatn εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Ljótipollur [is] Ljótipollur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Bláhylur [is] Bláhylur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Reyðarvatn [is] Reyðarvatn εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hópið [is] Hópið εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Þrándarjökull [is] Þrándarjökull εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Falljökull [is] Falljökull εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Lundey [is] Lundey εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Þórishólmur [is] Þórishólmur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] Hafnarhólmi εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Borgarhólmur [is] Borgarhólmur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Skrúður [is] Skrúður εκφώνηση 0 ψήφοι
19/03/2018 Reynisfjall [is] Reynisfjall εκφώνηση 0 ψήφοι