Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
28/06/2018 haragi-zerra [eu] haragi-zerra εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 berriztatu [eu] berriztatu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 jarraiki [eu] jarraiki εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 jaialdiko [eu] jaialdiko εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 inputatuak [eu] inputatuak εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 erdiko [eu] erdiko εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 auzipetzeak [eu] auzipetzeak εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 jopuntu [eu] jopuntu εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 borrokatutako [eu] borrokatutako εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 narru [eu] narru εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 nasaitasun [eu] nasaitasun εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 joritasuna [eu] joritasuna εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 nahaste-borraste [eu] nahaste-borraste εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 sugetzar [eu] sugetzar εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 suhigai [eu] suhigai εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 Maiztegui [eu] Maiztegui εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 Arabaolaza [eu] Arabaolaza εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 entrabal [eu] entrabal εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 deiadarka [eu] deiadarka εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 azieta [eu] azieta εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 eskatzen [eu] eskatzen εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 proposatutakoarekin [eu] proposatutakoarekin εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 zinegotziaren [eu] zinegotziaren εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 normalizazioa [eu] normalizazioa εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 baztertuta [eu] baztertuta εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 maitazarre [eu] maitazarre εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 maitekor [eu] maitekor εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 maitatzaile [eu] maitatzaile εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 maitaro [eu] maitaro εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2014 mainontzi [eu] mainontzi εκφώνηση 0 ψήφοι