Μέλος:

josef1

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους josef1

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/02/2014 Nutzengesichtspunkt [de] Nutzengesichtspunkt εκφώνηση 1 ψήφοι
03/02/2014 Mittelzuflüsse [de] Mittelzuflüsse εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Verlustvermeidung [de] Verlustvermeidung εκφώνηση 2 ψήφοι
03/02/2014 Kapitalmarktforschung [de] Kapitalmarktforschung εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Rückwärtsgewandtheit [de] Rückwärtsgewandtheit εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Vertriebsoffensive [de] Vertriebsoffensive εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Beratungsoffensive [de] Beratungsoffensive εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Geldverwalterszene [de] Geldverwalterszene εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Fondskongress [de] Fondskongress εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Fondsmanagerinnen [de] Fondsmanagerinnen εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Filmgemeinde [de] Filmgemeinde εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Missbrauchsfolgen [de] Missbrauchsfolgen εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Dachbodenraum [de] Dachbodenraum εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Steuerangelegenheit [de] Steuerangelegenheit εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Missbrauchsanschuldigung [de] Missbrauchsanschuldigung εκφώνηση 1 ψήφοι
03/02/2014 Schwarzgeldkonten [de] Schwarzgeldkonten εκφώνηση 2 ψήφοι
03/02/2014 Unionsforderung [de] Unionsforderung εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Rentenberater [de] Rentenberater εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Familiengerichtstag [de] Familiengerichtstag εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Arbeitsmarktinstitution [de] Arbeitsmarktinstitution εκφώνηση 1 ψήφοι
03/02/2014 Präparationstiefe [de] Präparationstiefe εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Präparationsrand [de] Präparationsrand εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Präparationsgrenze [de] Präparationsgrenze εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Kronenrand [de] Kronenrand εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Schulterpräparation [de] Schulterpräparation εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Frontzahnkronenpräparation [de] Frontzahnkronenpräparation εκφώνηση 1 ψήφοι
03/02/2014 Präparationshinweis [de] Präparationshinweis εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Frontzahnkrone [de] Frontzahnkrone εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Wirkungsorientierung [de] Wirkungsorientierung εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2014 Steuerungsdefekt [de] Steuerungsdefekt εκφώνηση 0 ψήφοι