Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
10/06/2015 newly-wed [en] newly-wed εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/07/2011 feasibly [en] feasibly εκφώνηση 0 ψήφοι
26/05/2011 Twitter [en] Twitter εκφώνηση 2 ψήφοι
26/05/2011 out [en] out εκφώνηση 1 ψήφοι
28/02/2011 quashed [en] quashed εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/02/2011 consummate (verb) [en] consummate (verb) εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/02/2011 Euclidean distance [en] Euclidean distance εκφώνηση 1 ψήφοι
19/02/2011 excircle [en] excircle εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 folding [en] folding εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 social choice [en] social choice εκφώνηση 1 ψήφοι
19/02/2011 Hamilton path [en] Hamilton path εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 implication [en] implication εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 least common multiple [en] least common multiple εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 fob somebody off [en] fob somebody off εκφώνηση 1 ψήφοι
19/02/2011 Ms Flint [en] Ms Flint εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 inoffensiveness [en] inoffensiveness εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 shooters [en] shooters εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 disputed [en] disputed εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/02/2011 thermodynamic [en] thermodynamic εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 diagnostics [en] diagnostics εκφώνηση 1 ψήφοι
19/02/2011 nucleotidase [en] nucleotidase εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/02/2011 Charles Mingus [en] Charles Mingus εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
19/02/2011 Ben Hur [en] Ben Hur εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 undergoing [en] undergoing εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 actinism [en] actinism εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 chumminess [en] chumminess εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 31st [en] 31st εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 leave-taking [en] leave-taking εκφώνηση 0 ψήφοι
19/02/2011 gossipy [en] gossipy εκφώνηση 0 ψήφοι