Μέλος:

ninjacell

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους ninjacell

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/03/2016 Assemblerprogramm [de] Assemblerprogramm εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Materialverhalten [de] Materialverhalten εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] Phasentrennungsalgorithmus εκφώνηση 1 ψήφοι
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] Simulationsexperiment εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] Raumfahrtstruktur εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] Kraftmessprinzip εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] Bearbeitungseinheit εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] Kleinstückzahlfertigung εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] Abwanderungswelle εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] Abwanderungsverlust εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] Abwanderungsverhalten εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] Abwandlungsmöglichkeit εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] Abwandlungsprodukt εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] Spindeldrehzahl εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] Werkzeugmaschinenbau εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] Schienenbearbeitungsanlage εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] Wärmevorrichtung εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Tragelement [de] Tragelement εκφώνηση 0 ψήφοι
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] Kettenspannvorrichtung εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] Abschreibungserleichterungen εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] Abschreckungsrhetorik εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] Abschreckungspotential εκφώνηση 0 ψήφοι
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] Abschreckungspolitik εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] Abschlussabendveranstaltung εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] Abschlussbotschaft εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] Schnelldenkerin εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] Interpretationskomponente εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] Pilzvernichtungsmittel εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] Pflanzenvielfalt εκφώνηση 0 ψήφοι
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] Öffnungsverbot εκφώνηση 0 ψήφοι