Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/04/2008 automata [en] automata εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2008 abate [en] abate εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 aboard [en] aboard εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Pennsylvania [en] Pennsylvania εκφώνηση 3 ψήφοι
04/04/2008 Virginia Woolf [en] Virginia Woolf εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 server [en] server εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2008 although [en] although εκφώνηση 15 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Pittsburgh [en] Pittsburgh εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 Carolina [en] Carolina εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Oklahoma [en] Oklahoma εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 reconcile [en] reconcile εκφώνηση 7 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Louisiana [en] Louisiana εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2008 Delaware [en] Delaware εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 Montana [en] Montana εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 Arizona [en] Arizona εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 competitor [en] competitor εκφώνηση 3 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 numismatists [en] numismatists εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 atrophy [en] atrophy εκφώνηση 6 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Tebe [en] Tebe εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 ball [en] ball εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Rochester [en] Rochester εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 testicles [en] testicles εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 GUI [en] GUI εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 Legend of Zelda [en] Legend of Zelda εκφώνηση 2 ψήφοι
04/04/2008 epic [en] epic εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 steak [en] steak εκφώνηση 1 ψήφοι
04/04/2008 bum [en] bum εκφώνηση 0 ψήφοι
04/04/2008 emphasis [en] emphasis εκφώνηση 4 ψήφοι
04/04/2008 jargon [en] jargon εκφώνηση 2 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/04/2008 blow job [en] blow job εκφώνηση 4 ψήφοι Καλύτερες προφορές