• Αριθμός ομιλητών: 300
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 8
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 282
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 1.658
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων