Ιαβανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ιαβανικά

  • ing εκφώνηση ing
  • maca εκφώνηση maca
  • pait εκφώνηση pait
  • Rai εκφώνηση Rai
  • wingi εκφώνηση wingi
  • mataram εκφώνηση mataram
  • sendhok εκφώνηση sendhok
  • Mataram (Jawa) εκφώνηση Mataram (Jawa)
  • wareng εκφώνηση wareng
  • nonton εκφώνηση nonton

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά)?