Ιαβανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ιαβανικά

  • angel εκφώνηση angel
  • maca εκφώνηση maca
  • Jawa εκφώνηση Jawa
  • Rai εκφώνηση Rai
  • ing εκφώνηση ing
  • pait εκφώνηση pait
  • gawa εκφώνηση gawa
  • mataram εκφώνηση mataram
  • tangan εκφώνηση tangan
  • wong εκφώνηση wong

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά)?