Ιαβανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ιαβανικά

  • maca εκφώνηση maca
  • Rai εκφώνηση Rai
  • ing εκφώνηση ing
  • pait εκφώνηση pait
  • gawa εκφώνηση gawa
  • wong εκφώνηση wong
  • tangan εκφώνηση tangan
  • mung εκφώνηση mung
  • mataram εκφώνηση mataram
  • wani εκφώνηση wani

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά)?