Ιαβανικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ιαβανικά

  • ing εκφώνηση ing
  • maca εκφώνηση maca
  • pait εκφώνηση pait
  • Rai εκφώνηση Rai
  • mung εκφώνηση mung
  • surya εκφώνηση surya
  • tangan εκφώνηση tangan
  • wong εκφώνηση wong
  • mataram εκφώνηση mataram
  • wingi εκφώνηση wingi

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ιαβανικά)?