Ρουμάνικα οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ρουμάνικα

  • hello εκφώνηση hello
  • cat εκφώνηση cat
  • mai εκφώνηση mai
  • salut εκφώνηση salut
  • i εκφώνηση i
  • George εκφώνηση George
  • belvedere εκφώνηση belvedere
  • Sofia εκφώνηση Sofia
  • Eugenia εκφώνηση Eugenia
  • Chişinău εκφώνηση Chişinău

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα)?