Ρουμάνικα οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ρουμάνικα

  • cat εκφώνηση cat
  • hello εκφώνηση hello
  • salut εκφώνηση salut
  • a εκφώνηση a
  • mai εκφώνηση mai
  • George εκφώνηση George
  • Anastasia εκφώνηση Anastasia
  • Sofia εκφώνηση Sofia
  • belvedere εκφώνηση belvedere
  • Maria εκφώνηση Maria

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα)?