Ρουμάνικα οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Ρουμάνικα

  • mai εκφώνηση mai
  • cat εκφώνηση cat
  • elev εκφώνηση elev
  • Leonard εκφώνηση Leonard
  • Pune εκφώνηση Pune
  • într-adevăr εκφώνηση într-adevăr
  • Paraguay εκφώνηση Paraguay
  • câine εκφώνηση câine
  • fura εκφώνηση fura
  • Narcisa εκφώνηση Narcisa

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Ρουμάνικα)?