Κλίγκον οδηγός προφοράς

[tlhIngan Hol]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κλίγκον

 • Αριθμός ομιλητών: δεν διατίθεται
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 53
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.048
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 155
 • Κλίγκον Φωτογραφία από Cristiano Betta
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για yIbaH yIbaH
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyaj jIyaj
 • Καταγράψτε την προφορά για jIyajbe' jIyajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για vlghajbe' vlghajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για jlyajbe' jlyajbe'
 • Καταγράψτε την προφορά για HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • Καταγράψτε την προφορά για joH'a joH'a
 • Καταγράψτε την προφορά για Qapla'ghu Qapla'ghu
 • Καταγράψτε την προφορά για qey qey
 • Καταγράψτε την προφορά για Qeb Qeb

Θέαση όλων