Κλίγκον οδηγός προφοράς

[tlhIngan Hol]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κλίγκον

  • Αριθμός ομιλητών: 431.892.000.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 50
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 1.047
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 148
  • Κλίγκον Φωτογραφία από Cristiano Betta
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων