Βενετικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βενετικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βενετικά

  • Australia εκφώνηση Australia
  • casa εκφώνηση casa
  • vaso εκφώνηση vaso
  • fossa εκφώνηση fossa
  • vulcan εκφώνηση vulcan
  • rosa εκφώνηση rosa
  • macaron εκφώνηση macaron
  • Asia εκφώνηση Asia
  • Buddha εκφώνηση Buddha
  • Toni εκφώνηση Toni

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Βενετικά)?