Βενετικά οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Βενετικά). Learn to pronounce with our guides.

Most consulted pronunciations in Βενετικά

  • Toni εκφώνηση Toni
  • Bhutan εκφώνηση Bhutan
  • sbàlio εκφώνηση sbàlio
  • bauta εκφώνηση bauta
  • cuor εκφώνηση cuor
  • ciave εκφώνηση ciave
  • in sbàłio εκφώνηση in sbàłio
  • baùta εκφώνηση baùta

Θέαση όλων

May you want to pronounce in this language (Βενετικά)?