Κβιατόνι Ζαποτέκ οδηγός προφοράς

[diidx zah]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

  • Αριθμός ομιλητών: 15.000
  • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 10
  • Εκφωνήσεις λέξεων: 89
  • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 36
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή

Θέαση όλων