Κβιατόνι Ζαποτέκ οδηγός προφοράς

[diidx zah]

Γίνετε συνδρομητές τών εκφωνήσεων στα Κβιατόνι Ζαποτέκ

 • Αριθμός ομιλητών: 15.000
 • Αριθμός ομιλητών στο Forvo: 10
 • Εκφωνήσεις λέξεων: 85
 • Αναμενόμενες εκφωνήσεις λέξεων: 41
Νέες λέξεις για εκφώνηση Συνδρομή
 • Καταγράψτε την προφορά για ria ria
 • Καταγράψτε την προφορά για bee bee
 • Καταγράψτε την προφορά για beedyuh beedyuh
 • Καταγράψτε την προφορά για ngäꞌch ngäꞌch
 • Καταγράψτε την προφορά για nga nga
 • Καταγράψτε την προφορά για llia llia
 • Καταγράψτε την προφορά για nkiꞌch nkiꞌch
 • Καταγράψτε την προφορά για ngaꞌs ngaꞌs
 • Καταγράψτε την προφορά για Nabee nadxieelii Nabee nadxieelii
 • Καταγράψτε την προφορά για Xcaanda stine Xcaanda stine

Θέαση όλων