Κβιατόνι Ζαποτέκ οδηγός προφοράς

Search and learn to pronounce words and phrases in this language (Κβιατόνι Ζαποτέκ). Learn to pronounce with our guides.

Κορυφαίες προφορές

  • blaa εκφώνηση blaa
  • bla εκφώνηση bla
  • blah εκφώνηση blah
  • bendxa'p εκφώνηση bendxa'p
  • nis εκφώνηση nis
  • diidx zah εκφώνηση diidx zah
  • tap εκφώνηση tap
  • roꞌk εκφώνηση roꞌk
  • ikd εκφώνηση ikd
  • domih εκφώνηση domih

Θέαση όλων

Do you want to pronounce words and phrases in this language (Κβιατόνι Ζαποτέκ)?