Κατηγορία:

27

Εγγραφείτε στις προφορές στα 27

  • vingt-sept εκφώνηση vingt-sept [fr]
  • syvogtyve εκφώνηση syvogtyve [da]
  • syvogtyvende εκφώνηση syvogtyvende [da]
  • yirmi yedi εκφώνηση yirmi yedi [tr]
  • ꑍꊏꏁ εκφώνηση ꑍꊏꏁ [ii]
  • dwadzieścia siedem εκφώνηση dwadzieścia siedem [pl]
  • سبعة وعشرون εκφώνηση سبعة وعشرون [ar]
  • بیستوهفت εκφώνηση بیستوهفت [fa]
  • Καταγράψτε την προφορά για ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ด [th] Αναμενόμενες εκφωνήσεις