Κατηγορία:

aditzondo

Εγγραφείτε στις προφορές στα aditzondo

 • arrunt εκφώνηση arrunt [eu]
 • bero εκφώνηση bero [sv]
 • deblauki εκφώνηση deblauki [eu]
 • soslai εκφώνηση soslai [eu]
 • ahuspez εκφώνηση ahuspez [eu]
 • hankurkulu εκφώνηση hankurkulu [eu]
 • elgarrekin εκφώνηση elgarrekin [eu]
 • xerka εκφώνηση xerka [eu]
 • tatarrez εκφώνηση tatarrez [eu]
 • arrada εκφώνηση arrada [eu]
 • kasik εκφώνηση kasik [de]
 • dohaike εκφώνηση dohaike [eu]
 • muker εκφώνηση muker [eu]
 • intzirika εκφώνηση intzirika [eu]
 • elgarrekilan εκφώνηση elgarrekilan [eu]
 • purrustaka εκφώνηση purrustaka [eu]
 • ontsala εκφώνηση ontsala [eu]
 • larrugorrian εκφώνηση larrugorrian [eu]
 • berdantza-bart εκφώνηση berdantza-bart [eu]
 • txingoka εκφώνηση txingoka [eu]
 • berantean εκφώνηση berantean [eu]
 • trailan εκφώνηση trailan [eu]
 • ufala εκφώνηση ufala [eu]
 • maleruski εκφώνηση maleruski [eu]