Κατηγορία:

adjectif

Εγγραφείτε στις προφορές στα adjectif

 • tu εκφώνηση tu [fr]
 • mobile εκφώνηση mobile [en]
 • anal εκφώνηση anal [en]
 • cordial εκφώνηση cordial [en]
 • normal εκφώνηση normal [en]
 • global εκφώνηση global [en]
 • certain εκφώνηση certain [en]
 • Pelé εκφώνηση Pelé [pt]
 • gentil εκφώνηση gentil [fr]
 • rectangle εκφώνηση rectangle [en]
 • automobile εκφώνηση automobile [en]
 • poignant εκφώνηση poignant [en]
 • dry εκφώνηση dry [en]
 • dual εκφώνηση dual [en]
 • rare εκφώνηση rare [en]
 • cultural εκφώνηση cultural [en]
 • digital εκφώνηση digital [en]
 • bizarre εκφώνηση bizarre [en]
 • select εκφώνηση select [en]
 • plural εκφώνηση plural [en]
 • secret εκφώνηση secret [en]
 • arrogant εκφώνηση arrogant [en]
 • open εκφώνηση open [en]
 • local εκφώνηση local [en]
 • adjacent εκφώνηση adjacent [en]
 • succinct εκφώνηση succinct [en]
 • protestant εκφώνηση protestant [en]
 • permanent εκφώνηση permanent [en]
 • immature εκφώνηση immature [en]
 • exact εκφώνηση exact [en]
 • probable εκφώνηση probable [en]
 • civil εκφώνηση civil [en]
 • petite εκφώνηση petite [en]
 • dominant εκφώνηση dominant [en]
 • omnipotent εκφώνηση omnipotent [en]
 • public εκφώνηση public [en]
 • Haut εκφώνηση Haut [fr]
 • Seul εκφώνηση Seul [fr]
 • grave εκφώνηση grave [en]
 • off εκφώνηση off [en]
 • relax εκφώνηση relax [en]
 • extra εκφώνηση extra [en]
 • strict εκφώνηση strict [en]
 • bas εκφώνηση bas [fr]
 • suave εκφώνηση suave [en]
 • crucial εκφώνηση crucial [en]
 • maritime εκφώνηση maritime [en]
 • indulgent εκφώνηση indulgent [en]
 • mental εκφώνηση mental [en]
 • principal εκφώνηση principal [en]
 • municipal εκφώνηση municipal [en]
 • imperturbable εκφώνηση imperturbable [en]
 • efficient εκφώνηση efficient [en]
 • initial εκφώνηση initial [en]
 • sublime εκφώνηση sublime [en]
 • triple εκφώνηση triple [en]
 • extraterrestre εκφώνηση extraterrestre [es]
 • adolescent εκφώνηση adolescent [en]
 • invincible εκφώνηση invincible [en]
 • insatiable εκφώνηση insatiable [en]
 • charitable εκφώνηση charitable [en]
 • occidental εκφώνηση occidental [en]
 • carré εκφώνηση carré [fr]
 • potable εκφώνηση potable [en]
 • express εκφώνηση express [en]
 • endocrine εκφώνηση endocrine [en]
 • incroyable εκφώνηση incroyable [fr]
 • oral εκφώνηση oral [en]
 • infernal εκφώνηση infernal [fr]
 • hippie εκφώνηση hippie [en]
 • fluent εκφώνηση fluent [en]
 • durable εκφώνηση durable [en]
 • cumulative εκφώνηση cumulative [en]
 • proverbial εκφώνηση proverbial [en]
 • insane εκφώνηση insane [en]
 • Amish εκφώνηση Amish [en]
 • longitudinal εκφώνηση longitudinal [en]
 • macchiato εκφώνηση macchiato [it]
 • inexorable εκφώνηση inexorable [en]
 • vertical εκφώνηση vertical [en]
 • architectural εκφώνηση architectural [en]
 • voisin εκφώνηση voisin [fr]
 • cannibal εκφώνηση cannibal [en]
 • nasal εκφώνηση nasal [en]
 • assez εκφώνηση assez [fr]
 • punk εκφώνηση punk [en]
 • vigilant εκφώνηση vigilant [en]
 • incorrigible εκφώνηση incorrigible [en]
 • groggy εκφώνηση groggy [en]
 • transcontinental εκφώνηση transcontinental [es]
 • portable εκφώνηση portable [fr]
 • agréable εκφώνηση agréable [fr]
 • elle est grosse εκφώνηση elle est grosse [fr]
 • incalculable εκφώνηση incalculable [es]
 • scout εκφώνηση scout [en]
 • acute εκφώνηση acute [en]
 • ultra εκφώνηση ultra [en]
 • laxatif εκφώνηση laxatif [fr]
 • gourd εκφώνηση gourd [en]
 • misanthrope εκφώνηση misanthrope [en]