Κατηγορία:

Alverbios

Εγγραφείτε στις προφορές στα Alverbios

 • poco εκφώνηση poco [es]
 • bien εκφώνηση bien [fr]
 • bastante εκφώνηση bastante [es]
 • rápido εκφώνηση rápido [es]
 • medio εκφώνηση medio [es]
 • menos εκφώνηση menos [pt]
 • cuanto εκφώνηση cuanto [es]
 • tanto εκφώνηση tanto [es]
 • despacio εκφώνηση despacio [es]
 • mui εκφώνηση mui [ast]
 • peor εκφώνηση peor [es]
 • amodo εκφώνηση amodo [ast]
 • asín εκφώνηση asín [ast]
 • mesmamente εκφώνηση mesmamente [ast]
 • abondo εκφώνηση abondo [ast]
 • arrémente εκφώνηση arrémente [ast]
 • ensembre εκφώνηση ensembre [ast]
 • arré εκφώνηση arré [ast]
 • bramente εκφώνηση bramente [ast]
 • dafechu εκφώνηση dafechu [ast]
 • apenes εκφώνηση apenes [ast]
 • adré εκφώνηση adré [ast]
 • adulces εκφώνηση adulces [ast]
 • namái εκφώνηση namái [ast]
 • albentestate εκφώνηση albentestate [ast]
 • apriesa εκφώνηση apriesa [ast]
 • enforma εκφώνηση enforma [ast]
 • davezu εκφώνηση davezu [ast]
 • meyor εκφώνηση meyor [ast]
 • selemente εκφώνηση selemente [ast]
 • depriesa εκφώνηση depriesa [ast]
 • afarto εκφώνηση afarto [ast]
 • demasiao εκφώνηση demasiao [ast]
 • talamente εκφώνηση talamente [ast]
 • malpenes εκφώνηση malpenes [ast]