Κατηγορία:

archaic

Εγγραφείτε στις προφορές στα archaic

 • hence εκφώνηση hence [en]
 • ana εκφώνηση ana [tr]
 • groovy εκφώνηση groovy [en]
 • 'twas εκφώνηση 'twas [en]
 • thou εκφώνηση thou [en]
 • privateer εκφώνηση privateer [en]
 • lo εκφώνηση lo [es]
 • swell εκφώνηση swell [en]
 • gosh εκφώνηση gosh [en]
 • Russ εκφώνηση Russ [en]
 • quoth εκφώνηση quoth [en]
 • 汝 εκφώνηση [zh]
 • levain εκφώνηση levain [fr]
 • legging εκφώνηση legging [en]
 • quintal εκφώνηση quintal [es]
 • dam εκφώνηση dam [en]
 • utile εκφώνηση utile [it]
 • shan't εκφώνηση shan't [en]
 • lave εκφώνηση lave [en]
 • snafu εκφώνηση snafu [en]
 • whithersoever εκφώνηση whithersoever [en]
 • fuzz εκφώνηση fuzz [en]
 • naught εκφώνηση naught [en]
 • forfend εκφώνηση forfend [en]
 • prithee εκφώνηση prithee [en]
 • zoot suit εκφώνηση zoot suit [en]
 • bethought εκφώνηση bethought [en]
 • eventide εκφώνηση eventide [en]
 • whomsoever εκφώνηση whomsoever [en]
 • gadzooks εκφώνηση gadzooks [en]
 • dost εκφώνηση dost [tr]
 • esurient εκφώνηση esurient [en]
 • draw rein εκφώνηση draw rein [en]
 • jive εκφώνηση jive [en]
 • koto εκφώνηση koto [ja]
 • lief εκφώνηση lief [nl]
 • vaudeville εκφώνηση vaudeville [fr]
 • quill pen εκφώνηση quill pen [en]
 • fivescore εκφώνηση fivescore [en]
 • half-caste εκφώνηση half-caste [en]
 • postillion εκφώνηση postillion [fr]
 • mead εκφώνηση mead [en]
 • timbrel εκφώνηση timbrel [en]
 • Frej εκφώνηση Frej [sv]
 • quietness εκφώνηση quietness [en]
 • bookwright εκφώνηση bookwright [en]
 • melancholia εκφώνηση melancholia [en]
 • threescore εκφώνηση threescore [en]
 • harken εκφώνηση harken [en]
 • videlicet εκφώνηση videlicet [la]
 • thine εκφώνηση thine [en]
 • faery εκφώνηση faery [en]
 • feudality εκφώνηση feudality [en]
 • minuet εκφώνηση minuet [en]
 • Tiflis εκφώνηση Tiflis [de]
 • dismisseth εκφώνηση dismisseth [en]
 • fardel εκφώνηση fardel [pt]
 • taketh εκφώνηση taketh [en]
 • Wert εκφώνηση Wert [de]
 • fishes εκφώνηση fishes [en]
 • heureka εκφώνηση heureka [de]
 • sate εκφώνηση sate [en]
 • outliers εκφώνηση outliers [en]
 • sere εκφώνηση sere [it]
 • shoppe εκφώνηση shoppe [en]
 • flapper εκφώνηση flapper [en]
 • longa εκφώνηση longa [pt]
 • inexpugnable εκφώνηση inexpugnable [fr]
 • wont εκφώνηση wont [en]
 • putteth εκφώνηση putteth [en]
 • drachm εκφώνηση drachm [en]
 • cozen εκφώνηση cozen [en]
 • postilion εκφώνηση postilion [en]
 • towardliness εκφώνηση towardliness [en]
 • равенство εκφώνηση равенство [ru]
 • thereunto εκφώνηση thereunto [en]
 • fourscore εκφώνηση fourscore [en]
 • overslaugh εκφώνηση overslaugh [en]
 • agone εκφώνηση agone [en]
 • cometh εκφώνηση cometh [en]
 • greybeard loon εκφώνηση greybeard loon [en]
 • unto εκφώνηση unto [fi]
 • amain εκφώνηση amain [en]
 • athirst εκφώνηση athirst [en]
 • exclamative εκφώνηση exclamative [en]
 • champaign εκφώνηση champaign [en]
 • ceaseth εκφώνηση ceaseth [en]
 • camelopard εκφώνηση camelopard [en]
 • mumblety-peg εκφώνηση mumblety-peg [en]
 • minstrelsy εκφώνηση minstrelsy [en]
 • domesday εκφώνηση domesday [en]
 • conduce εκφώνηση conduce [it]
 • wonted εκφώνηση wonted [en]
 • hert εκφώνηση hert [nl]
 • barque εκφώνηση barque [fr]
 • handfasting εκφώνηση handfasting [en]
 • whereat εκφώνηση whereat [en]
 • inartificial εκφώνηση inartificial [pt]
 • brach εκφώνηση brach [de]
 • insalubrious εκφώνηση insalubrious [en]