Κατηγορία:

Ayas

Εγγραφείτε στις προφορές στα Ayas

 • oi εκφώνηση oi [pt]
 • â εκφώνηση â [fr]
 • foi εκφώνηση foi [pt]
 • néi εκφώνηση néi [frp]
 • ma t'tie fin ou fol εκφώνηση ma t'tie fin ou fol [frp]
 • doui εκφώνηση doui [frp]
 • fôi εκφώνηση fôi [frp]
 • chévra εκφώνηση chévra [frp]
 • ichtâgio εκφώνηση ichtâgio [frp]
 • ôi εκφώνηση ôi [frp]
 • doush εκφώνηση doush [frp]
 • Καταγράψτε την προφορά για âdjo âdjo [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για âla âla [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για alâ alâ [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για anél anél [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για âno âno [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για arréndjâ arréndjâ [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για abachâ abachâ [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για acouatâ acouatâ [frp] Αναμενόμενες εκφωνήσεις