Κατηγορία:

Biblical Name

Εγγραφείτε στις προφορές στα Biblical Name

 • Aaron εκφώνηση Aaron [en]
 • Ariel εκφώνηση Ariel [en]
 • Daniela εκφώνηση Daniela [es]
 • Andrew εκφώνηση Andrew [en]
 • Noah εκφώνηση Noah [de]
 • Baruch εκφώνηση Baruch [en]
 • Abraham εκφώνηση Abraham [ca]
 • Abel εκφώνηση Abel [en]
 • Seth εκφώνηση Seth [en]
 • Enoch εκφώνηση Enoch [en]
 • Josiah εκφώνηση Josiah [en]
 • aquila εκφώνηση aquila [it]
 • Gideon εκφώνηση Gideon [en]
 • Mateusz εκφώνηση Mateusz [pl]
 • Moses εκφώνηση Moses [en]
 • Łukasz εκφώνηση Łukasz [pl]
 • Asher εκφώνηση Asher [en]
 • achan εκφώνηση achan [ml]
 • becher εκφώνηση becher [de]
 • agur εκφώνηση agur [eu]
 • Artaxerxes εκφώνηση Artaxerxes [en]
 • Asa εκφώνηση Asa [pt]
 • Canaan εκφώνηση Canaan [en]
 • Nahum εκφώνηση Nahum [en]
 • Boaz εκφώνηση Boaz [en]
 • Adina εκφώνηση Adina [en]
 • Solomon εκφώνηση Solomon [en]
 • Abram εκφώνηση Abram [he]
 • azur εκφώνηση azur [es]
 • Anak εκφώνηση Anak [tl]
 • Abner εκφώνηση Abner [es]
 • Ahab εκφώνηση Ahab [en]
 • bela εκφώνηση bela [eo]
 • jachin εκφώνηση jachin [he]
 • Absalom εκφώνηση Absalom [he]
 • Kenan εκφώνηση Kenan [tr]
 • Jezreel εκφώνηση Jezreel [pt]
 • Japheth εκφώνηση Japheth [en]
 • Antiochus εκφώνηση Antiochus [en]
 • Abednego εκφώνηση Abednego [en]
 • Aram εκφώνηση Aram [fr]
 • Simeon εκφώνηση Simeon [de]
 • Amon εκφώνηση Amon [pt]
 • Abishai εκφώνηση Abishai [yi]
 • baal εκφώνηση baal [en]
 • Balaam εκφώνηση Balaam [en]
 • Jephthah εκφώνηση Jephthah [en]
 • Ruta εκφώνηση Ruta [es]
 • Methuselah εκφώνηση Methuselah [en]
 • Belteshazzar εκφώνηση Belteshazzar [en]
 • bera εκφώνηση bera [fo]
 • Abiezrite εκφώνηση Abiezrite [en]
 • Habakuk εκφώνηση Habakuk [de]
 • Manasseh εκφώνηση Manasseh [en]
 • Ahasuerus εκφώνηση Ahasuerus [en]
 • Ahikam εκφώνηση Ahikam [he]
 • Hezekiah εκφώνηση Hezekiah [en]
 • Amaziah εκφώνηση Amaziah [en]
 • Ahimelech εκφώνηση Ahimelech [en]
 • Amraphel εκφώνηση Amraphel [en]
 • Eleazar εκφώνηση Eleazar [pt]
 • Adoniram εκφώνηση Adoniram [pt]
 • buz εκφώνηση buz [tr]
 • Tirza εκφώνηση Tirza [de]
 • Ésaü εκφώνηση Ésaü [fr]
 • Estera εκφώνηση Estera [ro]
 • אָדָם εκφώνηση אָדָם [he]
 • Ahithophel εκφώνηση Ahithophel [en]
 • Seraiah εκφώνηση Seraiah [he]
 • שמואל הנביא εκφώνηση שמואל הנביא [he]
 • abdi εκφώνηση abdi [ind]
 • balak εκφώνηση balak [he]
 • Aner εκφώνηση Aner [he]
 • Aran εκφώνηση Aran [eu]
 • Adiel εκφώνηση Adiel [pt]
 • Arad εκφώνηση Arad [hu]
 • Ammon εκφώνηση Ammon [he]
 • azal εκφώνηση azal [pt]
 • Addi εκφώνηση Addi [he]
 • Arphaxad εκφώνηση Arphaxad [he]
 • Ezechiel εκφώνηση Ezechiel [pl]
 • Azariah εκφώνηση Azariah [en]
 • adonijah εκφώνηση adonijah [he]
 • Abiathar εκφώνηση Abiathar [he]
 • Nabal εκφώνηση Nabal [pt]
 • חָם εκφώνηση חָם [he]
 • Ahaz εκφώνηση Ahaz [he]
 • Adriel εκφώνηση Adriel [pt]
 • Shem εκφώνηση Shem [en]
 • Asaph εκφώνηση Asaph [he]
 • Jehoiachin εκφώνηση Jehoiachin [en]
 • Diblaim εκφώνηση Diblaim [he]
 • Eliphelet εκφώνηση Eliphelet [en]
 • Bezaleel εκφώνηση Bezaleel [he]
 • Malachiasz εκφώνηση Malachiasz [pl]
 • Ahaziah εκφώνηση Ahaziah [en]
 • Estery εκφώνηση Estery [en]
 • Jehoiakim εκφώνηση Jehoiakim [he]
 • Noomi εκφώνηση Noomi [da]
 • Ahio εκφώνηση Ahio [he]