Κατηγορία:

cardinales

Εγγραφείτε στις προφορές στα cardinales

 • diez εκφώνηση
  diez [es]
 • cero εκφώνηση
  cero [es]
 • seis εκφώνηση
  seis [es]
 • cinco εκφώνηση
  cinco [es]
 • nueve εκφώνηση
  nueve [es]
 • doce εκφώνηση
  doce [es]
 • ocho εκφώνηση
  ocho [es]
 • quince εκφώνηση
  quince [es]
 • cuatro εκφώνηση
  cuatro [es]
 • catorce εκφώνηση
  catorce [es]
 • dieciséis εκφώνηση
  dieciséis [es]
 • diecisiete εκφώνηση
  diecisiete [es]
 • diecinueve εκφώνηση
  diecinueve [es]
 • dieciocho εκφώνηση
  dieciocho [es]
 • trece εκφώνηση
  trece [es]
 • doscientos εκφώνηση
  doscientos [es]
 • trelce εκφώνηση
  trelce [ast]
 • venti mil εκφώνηση
  venti mil [ast]
 • trenta y un εκφώνηση
  trenta y un [ast]
 • doscientes εκφώνηση
  doscientes [ast]
 • trenta mil εκφώνηση
  trenta mil [ast]
 • trenta y dos εκφώνηση
  trenta y dos [ast]