Κατηγορία:

cardinales

Εγγραφείτε στις προφορές στα cardinales

 • diez εκφώνηση diez [es]
 • cero εκφώνηση cero [es]
 • seis εκφώνηση seis [es]
 • nueve εκφώνηση nueve [es]
 • cinco εκφώνηση cinco [es]
 • doce εκφώνηση doce [es]
 • ocho εκφώνηση ocho [es]
 • quince εκφώνηση quince [es]
 • cuatro εκφώνηση cuatro [es]
 • catorce εκφώνηση catorce [es]
 • dieciséis εκφώνηση dieciséis [es]
 • diecisiete εκφώνηση diecisiete [es]
 • diecinueve εκφώνηση diecinueve [es]
 • dieciocho εκφώνηση dieciocho [es]
 • trece εκφώνηση trece [es]
 • doscientos εκφώνηση doscientos [es]
 • trelce εκφώνηση trelce [ast]
 • venti mil εκφώνηση venti mil [ast]
 • trenta y un εκφώνηση trenta y un [ast]
 • doscientes εκφώνηση doscientes [ast]
 • trenta mil εκφώνηση trenta mil [ast]
 • trenta y dos εκφώνηση trenta y dos [ast]