Κατηγορία:

computer display

Εγγραφείτε στις προφορές στα computer display

  • dpi εκφώνηση dpi [en]
  • 1024x768 εκφώνηση 1024x768 [en]
  • 4:3 εκφώνηση 4:3 [en]
  • active-matrix εκφώνηση active-matrix [en]
  • bendill εκφώνηση bendill [is]