Κατηγορία:

Cornwall

Εγγραφείτε στις προφορές στα Cornwall

 • Launceston εκφώνηση Launceston [en]
 • Tintagel εκφώνηση Tintagel [en]
 • Minack Theatre εκφώνηση Minack Theatre [en]
 • Eddystone εκφώνηση Eddystone [en]
 • Launceston Castle εκφώνηση Launceston Castle [en]
 • St Michael's Mount εκφώνηση St Michael's Mount [en]
 • Padstow εκφώνηση Padstow [en]
 • stargazy pie εκφώνηση stargazy pie [en]
 • Twrch Trwyth εκφώνηση Twrch Trwyth [cy]
 • Minack εκφώνηση Minack [en]
 • Luxulyan εκφώνηση Luxulyan [en]
 • Porthtowan εκφώνηση Porthtowan [en]
 • Feock εκφώνηση Feock [en]
 • Scorrier εκφώνηση Scorrier [en]
 • cador εκφώνηση cador [fr]
 • Creegbrawse εκφώνηση Creegbrawse [en]
 • Coosewartha εκφώνηση Coosewartha [en]
 • Gwrlais εκφώνηση Gwrlais [cy]
 • Mount Edgcumbe εκφώνηση Mount Edgcumbe [en]
 • Hallew εκφώνηση Hallew [en]
 • Kenwyn εκφώνηση Kenwyn [en]
 • Dumnonia εκφώνηση Dumnonia [la]
 • Mylor εκφώνηση Mylor [en]
 • Chacewater εκφώνηση Chacewater [en]
 • Lerryn εκφώνηση Lerryn [en]
 • Nanpean εκφώνηση Nanpean [en]
 • Gorlois εκφώνηση Gorlois [en]
 • Chynoweth εκφώνηση Chynoweth [en]
 • Darite εκφώνηση Darite [en]
 • Cadgwith εκφώνηση Cadgwith [en]
 • Trewoon εκφώνηση Trewoon [en]
 • Caerhays εκφώνηση Caerhays [en]
 • Cremyll εκφώνηση Cremyll [en]
 • Perranzabuloe εκφώνηση Perranzabuloe [en]
 • Bodinnick εκφώνηση Bodinnick [en]
 • Porthgwarra εκφώνηση Porthgwarra [en]
 • Mousehole Harbour εκφώνηση Mousehole Harbour [en]
 • Cusgarne εκφώνηση Cusgarne [en]
 • Perranuthnoe εκφώνηση Perranuthnoe [en]
 • Pengelly εκφώνηση Pengelly [en]
 • Porthmellon εκφώνηση Porthmellon [en]
 • Devoran εκφώνηση Devoran [en]
 • Bryn Awelon εκφώνηση Bryn Awelon [en]
 • Crows-an-Wra εκφώνηση Crows-an-Wra [en]
 • Threemilestone εκφώνηση Threemilestone [en]
 • Gorlas εκφώνηση Gorlas [de]
 • Stithians εκφώνηση Stithians [en]
 • Dr. Syntax's Head εκφώνηση Dr. Syntax's Head [en]
 • Respryn Bridge εκφώνηση Respryn Bridge [en]
 • Morwenstow εκφώνηση Morwenstow [en]
 • Bosigran εκφώνηση Bosigran [en]
 • Kornwalia εκφώνηση Kornwalia [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για Lostwydhyel Lostwydhyel [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lanwenep Lanwenep [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lanviok Lanviok [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Porthkajwydh Porthkajwydh [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lansulien Lansulien [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lannwydhek Lannwydhek [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Keynwynn Keynwynn [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Karardhek Karardhek [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Gwynnwalow Gwynnwalow [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Egloshal Egloshal [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tegodh tegodh [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Dewgoes Dewgoes [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Devrion Devrion [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Breage Breage [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Breaca Breaca [kw] Αναμενόμενες εκφωνήσεις