Κατηγορία:

digit

Εγγραφείτε στις προφορές στα digit

 • 1 εκφώνηση 1 [cs]
 • 2 εκφώνηση 2 [fr]
 • 5 εκφώνηση 5 [en]
 • 8 εκφώνηση 8 [es]
 • 4 εκφώνηση 4 [en]
 • 3 εκφώνηση 3 [en]
 • 7 εκφώνηση 7 [en]
 • 6 εκφώνηση 6 [de]
 • 9 εκφώνηση 9 [fr]
 • pięć εκφώνηση pięć [pl]
 • cztery εκφώνηση cztery [pl]
 • dziewięć εκφώνηση dziewięć [pl]
 • osiem εκφώνηση osiem [pl]
 • 1 (jeden) εκφώνηση 1 (jeden) [pl]
 • 3 ( trzy) εκφώνηση 3 ( trzy) [pl]
 • cyfrowa εκφώνηση cyfrowa [pl]
 • jednym εκφώνηση jednym [pl]
 • ろくせん εκφώνηση ろくせん [ja]
 • trzema - trzyma εκφώνηση trzema - trzyma [pl]
 • ろくせんはっぴゃく εκφώνηση ろくせんはっぴゃく [ja]
 • Καταγράψτε την προφορά για ଦୁଇ ଦୁଇ [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ଏକ ଏକ [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ଚାରି ଚାରି [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ତିନି ତିନି [or] Αναμενόμενες εκφωνήσεις