Κατηγορία:

Elemento Quimico

Εγγραφείτε στις προφορές στα Elemento Quimico

 • níquel εκφώνηση níquel [pt]
 • Germanio εκφώνηση Germanio [eo]
 • cobalto εκφώνηση cobalto [pt]
 • rubidio εκφώνηση rubidio [eo]
 • Titanio εκφώνηση Titanio [eo]
 • berkelio εκφώνηση berkelio [it]
 • vanadio εκφώνηση vanadio [eo]
 • niobio εκφώνηση niobio [it]
 • praseodimio εκφώνηση praseodimio [it]
 • torio εκφώνηση torio [eo]
 • berílio εκφώνηση berílio [pt]
 • lutecio εκφώνηση lutecio [es]
 • iterbio εκφώνηση iterbio [es]
 • erbio εκφώνηση erbio [it]
 • fermio εκφώνηση fermio [it]
 • einsteinio εκφώνηση einsteinio [it]
 • americio εκφώνηση americio [es]
 • nobelio εκφώνηση nobelio [it]
 • selenio εκφώνηση selenio [it]
 • Manganeso εκφώνηση Manganeso [es]
 • gadolinio εκφώνηση gadolinio [it]
 • neptunio εκφώνηση neptunio [es]
 • mendelevio εκφώνηση mendelevio [it]
 • Prometio εκφώνηση Prometio [es]
 • chromo εκφώνηση chromo [fr]
 • Holmio εκφώνηση Holmio [es]
 • neodimio εκφώνηση neodimio [it]
 • tulio εκφώνηση tulio [eo]
 • europio εκφώνηση europio [it]
 • disprosio εκφώνηση disprosio [it]
 • protactinio εκφώνηση protactinio [es]
 • californio εκφώνηση californio [it]
 • Estroncio εκφώνηση Estroncio [es]
 • plutonio εκφώνηση plutonio [es]
 • Escandio εκφώνηση Escandio [es]