Κατηγορία:

elements

Εγγραφείτε στις προφορές στα elements

 • aluminium εκφώνηση
  aluminium [en]
 • lithium εκφώνηση
  lithium [en]
 • aluminum εκφώνηση
  aluminum [en]
 • hydrogen εκφώνηση
  hydrogen [en]
 • palladium εκφώνηση
  palladium [en]
 • ferro εκφώνηση
  ferro [pt]
 • calcium εκφώνηση
  calcium [en]
 • Calcio εκφώνηση
  Calcio [it]
 • halogen εκφώνηση
  halogen [en]
 • helium εκφώνηση
  helium [en]
 • magnesium εκφώνηση
  magnesium [en]
 • Kupfer εκφώνηση
  Kupfer [de]
 • iodine εκφώνηση
  iodine [en]
 • silicon εκφώνηση
  silicon [en]
 • Tritium εκφώνηση
  Tritium [en]
 • Mercurio εκφώνηση
  Mercurio [es]
 • tal εκφώνηση
  tal [de]
 • zinc εκφώνηση
  zinc [fr]
 • rod εκφώνηση
  rod [da]
 • hel εκφώνηση
  hel [nl]
 • neptunium εκφώνηση
  neptunium [en]
 • argon εκφώνηση
  argon [en]
 • plutonium εκφώνηση
  plutonium [en]
 • nickel εκφώνηση
  nickel [en]
 • curium εκφώνηση
  curium [en]
 • boron εκφώνηση
  boron [en]
 • indium εκφώνηση
  indium [en]
 • xenon εκφώνηση
  xenon [en]
 • argento εκφώνηση
  argento [it]
 • beryllium εκφώνηση
  beryllium [en]
 • polonium εκφώνηση
  polonium [en]
 • rhodium εκφώνηση
  rhodium [en]
 • selen εκφώνηση
  selen [de]
 • fermium εκφώνηση
  fermium [fr]
 • strontium εκφώνηση
  strontium [en]
 • rutherfordium εκφώνηση
  rutherfordium [en]
 • terbium εκφώνηση
  terbium [en]
 • actinium εκφώνηση
  actinium [en]
 • gallium εκφώνηση
  gallium [en]
 • wolframio εκφώνηση
  wolframio [it]
 • iridium εκφώνηση
  iridium [en]
 • berkelium εκφώνηση
  berkelium [en]
 • samarium εκφώνηση
  samarium [de]
 • hafnium εκφώνηση
  hafnium [en]
 • Germanio εκφώνηση
  Germanio [eo]
 • germanium εκφώνηση
  germanium [en]
 • holmium εκφώνηση
  holmium [de]
 • yttrium εκφώνηση
  yttrium [en]
 • protactinium εκφώνηση
  protactinium [en]
 • francium εκφώνηση
  francium [en]
 • vanadium εκφώνηση
  vanadium [en]
 • Chromium εκφώνηση
  Chromium [en]
 • darmstadtium εκφώνηση
  darmstadtium [en]
 • erbium εκφώνηση
  erbium [en]
 • thorium εκφώνηση
  thorium [en]
 • barium εκφώνηση
  barium [en]
 • meitnerium εκφώνηση
  meitnerium [en]
 • rhenium εκφώνηση
  rhenium [en]
 • radium εκφώνηση
  radium [en]
 • thallium εκφώνηση
  thallium [en]
 • californium εκφώνηση
  californium [de]
 • kalium εκφώνηση
  kalium [de]
 • ruthenium εκφώνηση
  ruthenium [en]
 • osmium εκφώνηση
  osmium [en]
 • Deuterium εκφώνηση
  Deuterium [en]
 • thulium εκφώνηση
  thulium [en]
 • americium εκφώνηση
  americium [de]
 • piombo εκφώνηση
  piombo [it]
 • europium εκφώνηση
  europium [de]
 • rubidium εκφώνηση
  rubidium [en]
 • bismuto εκφώνηση
  bismuto [es]
 • cloro εκφώνηση
  cloro [it]
 • cadmium εκφώνηση
  cadmium [en]
 • technetium εκφώνηση
  technetium [en]
 • dubnium εκφώνηση
  dubnium [en]
 • dysprosium εκφώνηση
  dysprosium [en]
 • gadolinium εκφώνηση
  gadolinium [en]
 • scandium εκφώνηση
  scandium [en]
 • ytterbium εκφώνηση
  ytterbium [en]
 • Chlor εκφώνηση
  Chlor [de]
 • rare earth εκφώνηση
  rare earth [en]
 • einsteinium εκφώνηση
  einsteinium [de]
 • seaborgium εκφώνηση
  seaborgium [en]
 • Blei εκφώνηση
  Blei [de]
 • zirconium εκφώνηση
  zirconium [en]
 • zirkonium εκφώνηση
  zirkonium [de]
 • Kohlenstoff εκφώνηση
  Kohlenstoff [de]
 • lawrencium εκφώνηση
  lawrencium [de]
 • lutetium εκφώνηση
  lutetium [en]
 • promethium εκφώνηση
  promethium [en]
 • niob εκφώνηση
  niob [de]
 • azoto εκφώνηση
  azoto [it]
 • nobelium εκφώνηση
  nobelium [de]
 • cobalto εκφώνηση
  cobalto [pt]
 • cesium εκφώνηση
  cesium [en]
 • mendelevium εκφώνηση
  mendelevium [en]
 • cer εκφώνηση
  cer [de]
 • cerium εκφώνηση
  cerium [en]
 • halogens εκφώνηση
  halogens [en]
 • aurum εκφώνηση
  aurum [la]