Κατηγορία:

elements

Εγγραφείτε στις προφορές στα elements

 • aluminium εκφώνηση aluminium [en]
 • lithium εκφώνηση lithium [en]
 • aluminum εκφώνηση aluminum [en]
 • hydrogen εκφώνηση hydrogen [en]
 • palladium εκφώνηση palladium [en]
 • ferro εκφώνηση ferro [pt]
 • halogen εκφώνηση halogen [en]
 • calcium εκφώνηση calcium [en]
 • Calcio εκφώνηση Calcio [it]
 • helium εκφώνηση helium [en]
 • Kupfer εκφώνηση Kupfer [de]
 • magnesium εκφώνηση magnesium [en]
 • iodine εκφώνηση iodine [en]
 • Mercurio εκφώνηση Mercurio [es]
 • silicon εκφώνηση silicon [en]
 • Tritium εκφώνηση Tritium [en]
 • tal εκφώνηση tal [de]
 • zinc εκφώνηση zinc [en]
 • neptunium εκφώνηση neptunium [en]
 • rod εκφώνηση rod [da]
 • plutonium εκφώνηση plutonium [fr]
 • argon εκφώνηση argon [en]
 • curium εκφώνηση curium [en]
 • indium εκφώνηση indium [en]
 • boron εκφώνηση boron [en]
 • hel εκφώνηση hel [nl]
 • nickel εκφώνηση nickel [en]
 • polonium εκφώνηση polonium [en]
 • rhodium εκφώνηση rhodium [en]
 • argento εκφώνηση argento [it]
 • xenon εκφώνηση xenon [en]
 • beryllium εκφώνηση beryllium [en]
 • fermium εκφώνηση fermium [en]
 • rutherfordium εκφώνηση rutherfordium [en]
 • actinium εκφώνηση actinium [en]
 • strontium εκφώνηση strontium [en]
 • terbium εκφώνηση terbium [en]
 • wolframio εκφώνηση wolframio [it]
 • iridium εκφώνηση iridium [en]
 • selen εκφώνηση selen [de]
 • gallium εκφώνηση gallium [en]
 • hafnium εκφώνηση hafnium [en]
 • Germanio εκφώνηση Germanio [eo]
 • samarium εκφώνηση samarium [de]
 • holmium εκφώνηση holmium [de]
 • protactinium εκφώνηση protactinium [en]
 • germanium εκφώνηση germanium [en]
 • berkelium εκφώνηση berkelium [en]
 • thorium εκφώνηση thorium [en]
 • vanadium εκφώνηση vanadium [en]
 • francium εκφώνηση francium [en]
 • yttrium εκφώνηση yttrium [en]
 • darmstadtium εκφώνηση darmstadtium [en]
 • Chromium εκφώνηση Chromium [en]
 • rhenium εκφώνηση rhenium [en]
 • erbium εκφώνηση erbium [en]
 • meitnerium εκφώνηση meitnerium [en]
 • californium εκφώνηση californium [de]
 • thallium εκφώνηση thallium [en]
 • ruthenium εκφώνηση ruthenium [en]
 • osmium εκφώνηση osmium [en]
 • barium εκφώνηση barium [en]
 • radium εκφώνηση radium [fr]
 • thulium εκφώνηση thulium [en]
 • kalium εκφώνηση kalium [de]
 • Deuterium εκφώνηση Deuterium [en]
 • europium εκφώνηση europium [de]
 • piombo εκφώνηση piombo [it]
 • americium εκφώνηση americium [de]
 • bismuto εκφώνηση bismuto [es]
 • rubidium εκφώνηση rubidium [en]
 • cloro εκφώνηση cloro [it]
 • dubnium εκφώνηση dubnium [en]
 • dysprosium εκφώνηση dysprosium [en]
 • cadmium εκφώνηση cadmium [en]
 • gadolinium εκφώνηση gadolinium [en]
 • technetium εκφώνηση technetium [en]
 • scandium εκφώνηση scandium [en]
 • Chlor εκφώνηση Chlor [de]
 • einsteinium εκφώνηση einsteinium [de]
 • ytterbium εκφώνηση ytterbium [en]
 • seaborgium εκφώνηση seaborgium [en]
 • Blei εκφώνηση Blei [de]
 • zirkonium εκφώνηση zirkonium [de]
 • rare earth εκφώνηση rare earth [en]
 • Kohlenstoff εκφώνηση Kohlenstoff [de]
 • promethium εκφώνηση promethium [en]
 • niob εκφώνηση niob [de]
 • lutetium εκφώνηση lutetium [en]
 • zirconium εκφώνηση zirconium [en]
 • lawrencium εκφώνηση lawrencium [de]
 • nobelium εκφώνηση nobelium [de]
 • cobalto εκφώνηση cobalto [pt]
 • mendelevium εκφώνηση mendelevium [en]
 • halogens εκφώνηση halogens [en]
 • cerium εκφώνηση cerium [en]
 • cesium εκφώνηση cesium [en]
 • azoto εκφώνηση azoto [it]
 • cer εκφώνηση cer [de]
 • kadmium εκφώνηση kadmium [de]