Κατηγορία:

fonetiko

Εγγραφείτε στις προφορές στα fonetiko

 • a εκφώνηση a [en]
 • do εκφώνηση do [en]
 • i εκφώνηση i [en]
 • e εκφώνηση e [fr]
 • U εκφώνηση U [es]
 • ho εκφώνηση ho [it]
 • bo εκφώνηση bo [da]
 • po εκφώνηση po [de]
 • ko εκφώνηση ko [da]
 • Velo εκφώνηση Velo [gsw]
 • grupo εκφώνηση grupo [es]
 • akcento εκφώνηση akcento [eo]
 • co εκφώνηση co [pl]
 • sonoro εκφώνηση sonoro [es]
 • tono εκφώνηση tono [la]
 • mola εκφώνηση mola [la]
 • longa εκφώνηση longa [pt]
 • forta εκφώνηση forta [eo]
 • hiato εκφώνηση hiato [es]
 • vasta εκφώνηση vasta [fi]
 • malfermita εκφώνηση malfermita [eo]
 • obtuza εκφώνηση obtuza [eo]
 • akĉento εκφώνηση akĉento [eo]
 • voĉa εκφώνηση voĉa [eo]
 • fonetiko εκφώνηση fonetiko [eo]
 • diftongo εκφώνηση diftongo [eo]
 • prononci εκφώνηση prononci [eo]
 • kartavi εκφώνηση kartavi [eo]
 • umlaŭto εκφώνηση umlaŭto [eo]
 • mallonga εκφώνηση mallonga [eo]
 • opozicio εκφώνηση opozicio [eo]
 • labialo εκφώνηση labialo [eo]
 • malvasta εκφώνηση malvasta [eo]
 • konsonanto εκφώνηση konsonanto [eo]
 • vokalo εκφώνηση vokalo [eo]
 • artikigi εκφώνηση artikigi [eo]
 • akuta εκφώνηση akuta [sv]
 • fo εκφώνηση fo [it]
 • naza εκφώνηση naza [eo]
 • dierezo εκφώνηση dierezo [eo]
 • prononco εκφώνηση prononco [eo]
 • bonsoneco εκφώνηση bonsoneco [eo]
 • fermita εκφώνηση fermita [eo]
 • cirkumflekso εκφώνηση cirkumflekso [eo]
 • momenta εκφώνηση momenta [eo]
 • flustri εκφώνηση flustri [eo]
 • sonsistemo εκφώνηση sonsistemo [eo]
 • frikativo εκφώνηση frikativo [eo]
 • silabo εκφώνηση silabo [eo]
 • elizio εκφώνηση elizio [eo]
 • laringa frikativo εκφώνηση laringa frikativo [eo]
 • buŝa εκφώνηση buŝa [eo]
 • daŭra εκφώνηση daŭra [eo]
 • senvoĉa εκφώνηση senvoĉa [eo]
 • lipa vokalo εκφώνηση lipa vokalo [eo]
 • lipa konsonanto εκφώνηση lipa konsonanto [eo]
 • flustro εκφώνηση flustro [eo]
 • lip-denta εκφώνηση lip-denta [eo]
 • glito εκφώνηση glito [eo]
 • fonemo εκφώνηση fonemo [eo]
 • likvido εκφώνηση likvido [eo]
 • lipsono εκφώνηση lipsono [eo]
 • ligvokalo εκφώνηση ligvokalo [eo]
 • laŭtakcento εκφώνηση laŭtakcento [eo]
 • glota konsonanto εκφώνηση glota konsonanto [eo]
 • lang-denta konsonanto εκφώνηση lang-denta konsonanto [eo]
 • dentalo εκφώνηση dentalo [eo]
 • afrikato εκφώνηση afrikato [eo]
 • akcenta εκφώνηση akcenta [eo]
 • akcenti εκφώνηση akcenti [eo]
 • alofona εκφώνηση alofona [eo]
 • alofono εκφώνηση alofono [eo]
 • alspiro εκφώνηση alspiro [eo]
 • alteno εκφώνηση alteno [eo]
 • artikiga punkto εκφώνηση artikiga punkto [eo]
 • artikulacia εκφώνηση artikulacia [eo]
 • artikulacii εκφώνηση artikulacii [eo]
 • artikulacio εκφώνηση artikulacio [eo]
 • asimilo εκφώνηση asimilo [eo]
 • bruanto εκφώνηση bruanto [eo]
 • bruero εκφώνηση bruero [eo]
 • denta konsonanto εκφώνηση denta konsonanto [eo]
 • lambdacizo εκφώνηση lambdacizo [eo]
 • ekfrota konsonanto εκφώνηση ekfrota konsonanto [eo]
 • eksploda konsonanto εκφώνηση eksploda konsonanto [eo]
 • elizii εκφώνηση elizii [eo]
 • enklitiko εκφώνηση enklitiko [eo]
 • flua konsonanto εκφώνηση flua konsonanto [eo]
 • fonologio εκφώνηση fonologio [eo]
 • forteno εκφώνηση forteno [eo]
 • frotsono εκφώνηση frotsono [eo]
 • glota plosivo εκφώνηση glota plosivo [eo]
 • glotaloglota halto εκφώνηση glotaloglota halto [eo]
 • guturalo εκφώνηση guturalo [eo]
 • intonacio εκφώνηση intonacio [eo]
 • konsonanco εκφώνηση konsonanco [eo]
 • konsonanta εκφώνηση konsonanta [eo]
 • kvazaŭvokalo εκφώνηση kvazaŭvokalo [eo]