Κατηγορία:

Hangul

Εγγραφείτε στις προφορές στα Hangul

 • 새 εκφώνηση [ko]
 • 개 εκφώνηση [ko]
 • 가 εκφώνηση [ko]
 • 사 εκφώνηση [ko]
 • 차 εκφώνηση [ko]
 • 배 εκφώνηση [ko]
 • 바 εκφώνηση [ko]
 • 대 εκφώνηση [ko]
 • 다 εκφώνηση [ko]
 • 오토바이 εκφώνηση 오토바이 [ko]
 • 짜 εκφώνηση [ko]
 • 자 εκφώνηση [ko]
 • 우 εκφώνηση [ko]
 • 나 εκφώνηση [ko]
 • 아 εκφώνηση [ko]
 • 까 εκφώνηση [ko]
 • 걔 εκφώνηση [ko]
 • 해 εκφώνηση [ko]
 • 얘 εκφώνηση [ko]
 • 애 εκφώνηση [ko]
 • 마 εκφώνηση [ko]
 • 쟈 εκφώνηση [ko]
 • 야 εκφώνηση [ko]
 • 매 εκφώνηση [ko]
 • 파 εκφώνηση [ko]
 • 하 εκφώνηση [ko]
 • 라 εκφώνηση [ko]
 • 내 εκφώνηση [ko]
 • 햬 εκφώνηση [ko]
 • 때 εκφώνηση [ko]
 • 퍠 εκφώνηση [ko]
 • 댜 εκφώνηση [ko]
 • 싸 εκφώνηση [ko]
 • 샤 εκφώνηση [ko]
 • 채 εκφώνηση [ko]
 • 재 εκφώνηση [ko]
 • 랴 εκφώνηση [ko]
 • 카 εκφώνηση [ko]
 • 떄 εκφώνηση [ko]
 • 빠 εκφώνηση [ko]
 • 래 εκφώνηση [ko]
 • 갸 εκφώνηση [ko]
 • 썌 εκφώνηση [ko]
 • 캐 εκφώνηση [ko]
 • 냐 εκφώνηση [ko]
 • 타 εκφώνηση [ko]
 • 섀 εκφώνηση [ko]
 • 쟤 εκφώνηση [ko]
 • 태 εκφώνηση [ko]
 • 챼 εκφώνηση [ko]
 • 뺘 εκφώνηση [ko]
 • 째 εκφώνηση [ko]
 • 챠 εκφώνηση [ko]
 • 턔 εκφώνηση [ko]
 • 불었다 εκφώνηση 불었다 [ko]
 • 먜 εκφώνηση [ko]
 • 탸 εκφώνηση [ko]
 • 퍄 εκφώνηση [ko]
 • 따 εκφώνηση [ko]
 • 햐 εκφώνηση [ko]
 • 냬 εκφώνηση [ko]
 • 땨 εκφώνηση [ko]
 • 패 εκφώνηση [ko]
 • 꺄 εκφώνηση [ko]
 • 빼 εκφώνηση [ko]
 • 어두워 εκφώνηση 어두워 [ko]
 • 럐 εκφώνηση [ko]
 • 쌔 εκφώνηση [ko]
 • 향해 εκφώνηση 향해 [ko]
 • 뺴 εκφώνηση [ko]
 • hangyl εκφώνηση hangyl [pl]
 • 컈 εκφώνηση [ko]
 • 깨 εκφώνηση [ko]
 • 쌰 εκφώνηση [ko]
 • 댸 εκφώνηση [ko]
 • 올라 εκφώνηση 올라 [ko]
 • 쨔 εκφώνηση [ko]
 • 먀 εκφώνηση [ko]
 • 캬 εκφώνηση [ko]
 • 뱌 εκφώνηση [ko]
 • 뱨 εκφώνηση [ko]
 • 쨰 εκφώνηση [ko]
 • 꺠 εκφώνηση [ko]
 • 민혁 εκφώνηση 민혁 [ko]
 • 떠오르고 εκφώνηση 떠오르고 [ko]
 • 있네요 εκφώνηση 있네요 [ko]