Κατηγορία:

ige

Εγγραφείτε στις προφορές στα ige

 • les εκφώνηση les [fr]
 • old εκφώνηση old [en]
 • vert εκφώνηση vert [fr]
 • verte εκφώνηση verte [fr]
 • less εκφώνηση less [en]
 • mer εκφώνηση mer [fr]
 • fed εκφώνηση fed [en]
 • halt εκφώνηση halt [en]
 • sajnálom εκφώνηση sajnálom [hu]
 • sír εκφώνηση sír [hu]
 • örülök εκφώνηση örülök [hu]
 • utazik εκφώνηση utazik [hu]
 • vont εκφώνηση vont [fr]
 • megpróbálom εκφώνηση megpróbálom [hu]
 • mozog εκφώνηση mozog [sk]
 • akarok εκφώνηση akarok [hu]
 • plătesc εκφώνηση plătesc [ro]
 • veri εκφώνηση veri [tr]
 • repül εκφώνηση repül [hu]
 • tudsz εκφώνηση tudsz [hu]
 • ásni εκφώνηση ásni [hu]
 • vagytok εκφώνηση vagytok [hu]
 • sült εκφώνηση sült [hu]
 • hirdet εκφώνηση hirdet [hu]
 • énekel εκφώνηση énekel [hu]
 • felrepül εκφώνηση felrepül [hu]
 • vala εκφώνηση vala [pt]
 • megengedett εκφώνηση megengedett [hu]
 • indokolja εκφώνηση indokolja [hu]
 • hallom εκφώνηση hallom [hu]
 • egyetért εκφώνηση egyetért [hu]
 • ütközik εκφώνηση ütközik [hu]
 • vegyék εκφώνηση vegyék [hu]
 • leszáll εκφώνηση leszáll [hu]
 • kezeskedhetne εκφώνηση kezeskedhetne [hu]
 • alkalmaz εκφώνηση alkalmaz [hu]
 • utal εκφώνηση utal [hu]
 • hívjuk εκφώνηση hívjuk [hu]
 • kiegyensúlyozott εκφώνηση kiegyensúlyozott [hu]
 • beáll εκφώνηση beáll [hu]
 • kérlek εκφώνηση kérlek [hu]
 • próbálkozik εκφώνηση próbálkozik [hu]
 • tanít εκφώνηση tanít [hu]
 • kel εκφώνηση kel [tr]
 • köt εκφώνηση köt [hu]
 • gondoskodik εκφώνηση gondoskodik [hu]
 • tör εκφώνηση tör [hu]
 • várok εκφώνηση várok [hu]
 • elhagyott εκφώνηση elhagyott [hu]
 • villámcsapás εκφώνηση villámcsapás [hu]
 • megfordult εκφώνηση megfordult [hu]
 • tolni εκφώνηση tolni [hu]
 • köti εκφώνηση köti [hu]
 • kiválasztott εκφώνηση kiválasztott [hu]
 • találsz εκφώνηση találsz [hu]
 • kiment εκφώνηση kiment [hu]
 • hallasz εκφώνηση hallasz [hu]
 • megjelenik εκφώνηση megjelenik [hu]
 • elfelejtettem εκφώνηση elfelejtettem [hu]
 • megakadályoz εκφώνηση megakadályoz [hu]
 • tisztelni εκφώνηση tisztelni [hu]
 • lejárt εκφώνηση lejárt [hu]
 • megmondd εκφώνηση megmondd [hu]
 • fordít εκφώνηση fordít [hu]
 • kérek εκφώνηση kérek [hu]
 • szalad εκφώνηση szalad [hu]
 • megérkezik εκφώνηση megérkezik [hu]
 • találtam εκφώνηση találtam [hu]
 • megírt εκφώνηση megírt [hu]
 • imádom εκφώνηση imádom [hu]
 • zár εκφώνηση zár [hu]
 • alakít εκφώνηση alakít [hu]
 • sütkérez εκφώνηση sütkérez [hu]
 • eltávolítani εκφώνηση eltávolítani [hu]
 • érez εκφώνηση érez [hu]
 • látok εκφώνηση látok [hu]
 • közöljük εκφώνηση közöljük [hu]
 • abbahagy εκφώνηση abbahagy [hu]
 • zavarok εκφώνηση zavarok [hu]
 • véd εκφώνηση véd [hu]
 • örül εκφώνηση örül [hu]
 • válaszol εκφώνηση válaszol [hu]
 • teheted εκφώνηση teheted [hu]
 • vitt εκφώνηση vitt [et]
 • folyt εκφώνηση folyt [hu]
 • elveszett εκφώνηση elveszett [hu]
 • festett εκφώνηση festett [hu]
 • aratott εκφώνηση aratott [hu]
 • folytat εκφώνηση folytat [hu]
 • hasonlít εκφώνηση hasonlít [hu]
 • menti εκφώνηση menti [fr]
 • kelt εκφώνηση kelt [en]
 • ajánl εκφώνηση ajánl [hu]
 • fertőzött εκφώνηση fertőzött [hu]
 • ünnepli εκφώνηση ünnepli [hu]
 • arculattervezés εκφώνηση arculattervezés [hu]
 • szeretek εκφώνηση szeretek [hu]
 • beszélget εκφώνηση beszélget [hu]
 • kezdek εκφώνηση kezdek [hu]
 • merészkedik εκφώνηση merészkedik [hu]