Κατηγορία:

Iloco song

Εγγραφείτε στις προφορές στα Iloco song

 • Dios εκφώνηση Dios [es]
 • Aya εκφώνηση Aya [es]
 • maestra εκφώνηση maestra [es]
 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • sika εκφώνηση sika [fi]
 • manen εκφώνηση manen [nl]
 • Maysa εκφώνηση Maysa [ilo]
 • balo εκφώνηση balo [pt]
 • Ammon εκφώνηση Ammon [he]
 • diak εκφώνηση diak [pl]
 • akad εκφώνηση akad [cs]
 • lilo εκφώνηση lilo [en]
 • kanto εκφώνηση kanto [fi]
 • nagan εκφώνηση nagan [pl]
 • sadino εκφώνηση sadino [pt]
 • anansa εκφώνηση anansa [ilo]
 • bentana εκφώνηση bentana [ceb]
 • saka εκφώνηση saka [cs]
 • Lelong εκφώνηση Lelong [fr]
 • Pamulinawen εκφώνηση Pamulinawen [ilo]
 • imdengam εκφώνηση imdengam [ilo]
 • Sabong εκφώνηση Sabong [tl]
 • anay εκφώνηση anay [tl]
 • Siak εκφώνηση Siak [pag]
 • sabsabong εκφώνηση sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση kasam-itan [ilo]
 • langa εκφώνηση langa [eu]
 • saluyot εκφώνηση saluyot [ilo]
 • Kadi εκφώνηση Kadi [de]
 • naudi εκφώνηση naudi [et]
 • tuktok εκφώνηση tuktok [tl]
 • Pusok εκφώνηση Pusok [ilo]
 • Dika εκφώνηση Dika [eo]
 • kutsilyo εκφώνηση kutsilyo [tl]
 • umas-asug εκφώνηση umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση mabang-aran [ilo]
 • bagi εκφώνηση bagi [ind]
 • marfil εκφώνηση marfil [es]
 • kamatis εκφώνηση kamatis [tl]
 • bagana εκφώνηση bagana [pt]
 • sentimiento εκφώνηση sentimiento [es]
 • tabako εκφώνηση tabako [eo]
 • aklunem εκφώνηση aklunem [ilo]
 • sadiam εκφώνηση sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση malagipka [ilo]
 • Manang εκφώνηση Manang [ilo]
 • Annay εκφώνηση Annay [fr]
 • sadin εκφώνηση sadin [fi]
 • Kupit εκφώνηση Kupit [cs]
 • Panunotem εκφώνηση Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak εκφώνηση Aw-awagak [ilo]
 • Kayo εκφώνηση Kayo [tl]
 • lamok εκφώνηση lamok [tl]
 • sumina εκφώνηση sumina [pl]
 • agayat εκφώνηση agayat [ilo]
 • bantay εκφώνηση bantay [tl]
 • tulod εκφώνηση tulod [ceb]
 • nasayaat εκφώνηση nasayaat [ilo]
 • ayan εκφώνηση ayan [tr]
 • buok εκφώνηση buok [ceb]
 • naslag εκφώνηση naslag [nl]
 • Napan εκφώνηση Napan [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για agalakanto agalakanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agmisuotka agmisuotka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ap-apalan ap-apalan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ayatkon ayatkon [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bannatiran bannatiran [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bingiem bingiem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dagus dagus [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdotmo dutdotmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hasmin hasmin [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ilokanaka Ilokanaka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για indengam indengam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasiak kaasiak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaimasan kaimasan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kannaway kannaway [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kauddian kauddian [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kinayawan kinayawan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για lakay lakay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mabuybuyak mabuybuyak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maipapasmo maipapasmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για malem malem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maregregko maregregko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maudi maudi [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nadayag nadayag [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsaway nagsaway [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nanangmo nanangmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napintas napintas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nasipnget nasipnget [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ngalngalen ngalngalen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pagdissuan pagdissuan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για panggepmo panggepmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για patiennak patiennak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ramay ramay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Sangsangitko Sangsangitko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sidaem sidaem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sinampuso sinampuso [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις