Κατηγορία:

Iloco song

Εγγραφείτε στις προφορές στα Iloco song

 • Dios εκφώνηση Dios [es]
 • Aya εκφώνηση Aya [es]
 • maestra εκφώνηση maestra [es]
 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • sika εκφώνηση sika [fi]
 • manen εκφώνηση manen [nl]
 • Maysa εκφώνηση Maysa [ilo]
 • Ammon εκφώνηση Ammon [he]
 • balo εκφώνηση balo [la]
 • diak εκφώνηση diak [pl]
 • lilo εκφώνηση lilo [en]
 • kanto εκφώνηση kanto [fi]
 • saka εκφώνηση saka [cs]
 • akad εκφώνηση akad [cs]
 • anansa εκφώνηση anansa [ilo]
 • nagan εκφώνηση nagan [pl]
 • sadino εκφώνηση sadino [pt]
 • bentana εκφώνηση bentana [ceb]
 • Lelong εκφώνηση Lelong [fr]
 • Pamulinawen εκφώνηση Pamulinawen [ilo]
 • anay εκφώνηση anay [tl]
 • imdengam εκφώνηση imdengam [ilo]
 • Sabong εκφώνηση Sabong [tl]
 • Siak εκφώνηση Siak [pag]
 • langa εκφώνηση langa [eu]
 • sabsabong εκφώνηση sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση kasam-itan [ilo]
 • Kadi εκφώνηση Kadi [de]
 • marfil εκφώνηση marfil [es]
 • kutsilyo εκφώνηση kutsilyo [tl]
 • saluyot εκφώνηση saluyot [ilo]
 • naudi εκφώνηση naudi [et]
 • tuktok εκφώνηση tuktok [tl]
 • Pusok εκφώνηση Pusok [ilo]
 • Dika εκφώνηση Dika [eo]
 • kamatis εκφώνηση kamatis [tl]
 • umas-asug εκφώνηση umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση mabang-aran [ilo]
 • bagi εκφώνηση bagi [ind]
 • sentimiento εκφώνηση sentimiento [es]
 • bagana εκφώνηση bagana [pt]
 • Manang εκφώνηση Manang [ilo]
 • tabako εκφώνηση tabako [eo]
 • aklunem εκφώνηση aklunem [ilo]
 • sadiam εκφώνηση sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση malagipka [ilo]
 • Kayo εκφώνηση Kayo [tl]
 • Annay εκφώνηση Annay [fr]
 • sadin εκφώνηση sadin [fi]
 • Kupit εκφώνηση Kupit [cs]
 • Panunotem εκφώνηση Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak εκφώνηση Aw-awagak [ilo]
 • lamok εκφώνηση lamok [tl]
 • ayan εκφώνηση ayan [tr]
 • sumina εκφώνηση sumina [pl]
 • bantay εκφώνηση bantay [tl]
 • tulod εκφώνηση tulod [ceb]
 • agayat εκφώνηση agayat [ilo]
 • nasayaat εκφώνηση nasayaat [ilo]
 • buok εκφώνηση buok [ceb]
 • Napan εκφώνηση Napan [es]
 • parya εκφώνηση parya [tr]
 • uray εκφώνηση uray [tr]
 • dimo εκφώνηση dimo [es]
 • sinamay εκφώνηση sinamay [es]
 • naslag εκφώνηση naslag [nl]
 • Καταγράψτε την προφορά για aduda aduda [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aglalo aglalo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bigbigat bigbigat [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dagiti dagiti [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Denggem Denggem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dinengdeng dinengdeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdoten dutdoten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hardinko hardinko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Ilokana Ilokana [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για indayonenkanto indayonenkanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για itdem itdem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kagaten kagaten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaniak kaniak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για katuday katuday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kinaraykay kinaraykay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για laeng laeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lila Kikay Lila Kikay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maimasmonto maimasmonto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maraniagan maraniagan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maturog maturog [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nadawel nadawel [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Nagmulaak Nagmulaak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nananam nananam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για panggep panggep [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ragsak ragsak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Samsam-itek Samsam-itek [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για siasino siasino [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sukdalen sukdalen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις