Κατηγορία:

Iloco song

Εγγραφείτε στις προφορές στα Iloco song

 • Dios εκφώνηση Dios [es]
 • Aya εκφώνηση Aya [es]
 • maestra εκφώνηση maestra [es]
 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • sika εκφώνηση sika [fi]
 • manen εκφώνηση manen [nl]
 • Maysa εκφώνηση Maysa [ilo]
 • Ammon εκφώνηση Ammon [he]
 • balo εκφώνηση balo [pt]
 • diak εκφώνηση diak [pl]
 • lilo εκφώνηση lilo [en]
 • kanto εκφώνηση kanto [fi]
 • akad εκφώνηση akad [cs]
 • saka εκφώνηση saka [cs]
 • nagan εκφώνηση nagan [pl]
 • sadino εκφώνηση sadino [pt]
 • anansa εκφώνηση anansa [ilo]
 • bentana εκφώνηση bentana [ceb]
 • Lelong εκφώνηση Lelong [fr]
 • Pamulinawen εκφώνηση Pamulinawen [ilo]
 • imdengam εκφώνηση imdengam [ilo]
 • anay εκφώνηση anay [tl]
 • Sabong εκφώνηση Sabong [tl]
 • Siak εκφώνηση Siak [pag]
 • langa εκφώνηση langa [eu]
 • sabsabong εκφώνηση sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση kasam-itan [ilo]
 • Kadi εκφώνηση Kadi [de]
 • saluyot εκφώνηση saluyot [ilo]
 • naudi εκφώνηση naudi [et]
 • tuktok εκφώνηση tuktok [tl]
 • marfil εκφώνηση marfil [es]
 • Pusok εκφώνηση Pusok [ilo]
 • kutsilyo εκφώνηση kutsilyo [tl]
 • Dika εκφώνηση Dika [eo]
 • umas-asug εκφώνηση umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση mabang-aran [ilo]
 • kamatis εκφώνηση kamatis [tl]
 • bagi εκφώνηση bagi [ind]
 • bagana εκφώνηση bagana [pt]
 • sentimiento εκφώνηση sentimiento [es]
 • tabako εκφώνηση tabako [eo]
 • aklunem εκφώνηση aklunem [ilo]
 • Manang εκφώνηση Manang [ilo]
 • sadiam εκφώνηση sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση malagipka [ilo]
 • Annay εκφώνηση Annay [fr]
 • sadin εκφώνηση sadin [fi]
 • Kupit εκφώνηση Kupit [cs]
 • Kayo εκφώνηση Kayo [tl]
 • Panunotem εκφώνηση Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak εκφώνηση Aw-awagak [ilo]
 • lamok εκφώνηση lamok [tl]
 • sumina εκφώνηση sumina [pl]
 • ayan εκφώνηση ayan [tr]
 • tulod εκφώνηση tulod [ceb]
 • bantay εκφώνηση bantay [tl]
 • agayat εκφώνηση agayat [ilo]
 • nasayaat εκφώνηση nasayaat [ilo]
 • buok εκφώνηση buok [ceb]
 • naslag εκφώνηση naslag [nl]
 • Napan εκφώνηση Napan [es]
 • parya εκφώνηση parya [tr]
 • uray εκφώνηση uray [tr]
 • Καταγράψτε την προφορά για Agaluadka Agaluadka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agparbeng agparbeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για apag-ukrad apag-ukrad [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για babawyem babawyem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για binukbukudam binukbukudam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για danasem danasem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dipay dipay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για emmam emmam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για i ngarud i ngarud [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ilukatmo ilukatmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για inkanto inkanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasian kaasian [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaingas kaingas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kayattay kayattay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kitaem kitaem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Liwliwada Liwliwada [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για makabiag makabiag [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maluto maluto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mayaw-awan mayaw-awan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagalis nagalis [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagsina nagsina [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nangato nangato [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napintaska napintaska [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ngarud ngarud [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για paginbagan paginbagan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pangulkuloten pangulkuloten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για patuluyan patuluyan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για raniagmo raniagmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sansanen sansanen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sidaen sidaen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tatangmo tatangmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tuppol tuppol [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις