Κατηγορία:

Iloco song

Εγγραφείτε στις προφορές στα Iloco song

 • Dios εκφώνηση Dios [es]
 • Aya εκφώνηση Aya [es]
 • maestra εκφώνηση maestra [es]
 • Ken εκφώνηση Ken [en]
 • sika εκφώνηση sika [fi]
 • manen εκφώνηση manen [nl]
 • Maysa εκφώνηση Maysa [ilo]
 • Ammon εκφώνηση Ammon [he]
 • balo εκφώνηση balo [la]
 • diak εκφώνηση diak [pl]
 • lilo εκφώνηση lilo [en]
 • kanto εκφώνηση kanto [fi]
 • akad εκφώνηση akad [cs]
 • saka εκφώνηση saka [cs]
 • nagan εκφώνηση nagan [pl]
 • anansa εκφώνηση anansa [ilo]
 • sadino εκφώνηση sadino [pt]
 • bentana εκφώνηση bentana [ceb]
 • Lelong εκφώνηση Lelong [fr]
 • Pamulinawen εκφώνηση Pamulinawen [ilo]
 • anay εκφώνηση anay [tl]
 • imdengam εκφώνηση imdengam [ilo]
 • Sabong εκφώνηση Sabong [tl]
 • Siak εκφώνηση Siak [pag]
 • langa εκφώνηση langa [eu]
 • sabsabong εκφώνηση sabsabong [ilo]
 • kasam-itan εκφώνηση kasam-itan [ilo]
 • Kadi εκφώνηση Kadi [de]
 • saluyot εκφώνηση saluyot [ilo]
 • kutsilyo εκφώνηση kutsilyo [tl]
 • marfil εκφώνηση marfil [es]
 • naudi εκφώνηση naudi [et]
 • tuktok εκφώνηση tuktok [tl]
 • Pusok εκφώνηση Pusok [ilo]
 • Dika εκφώνηση Dika [eo]
 • kamatis εκφώνηση kamatis [tl]
 • umas-asug εκφώνηση umas-asug [ilo]
 • mabang-aran εκφώνηση mabang-aran [ilo]
 • bagi εκφώνηση bagi [ind]
 • sentimiento εκφώνηση sentimiento [es]
 • bagana εκφώνηση bagana [pt]
 • tabako εκφώνηση tabako [eo]
 • Manang εκφώνηση Manang [ilo]
 • aklunem εκφώνηση aklunem [ilo]
 • sadiam εκφώνηση sadiam [ilo]
 • malagipka εκφώνηση malagipka [ilo]
 • Annay εκφώνηση Annay [fr]
 • Kayo εκφώνηση Kayo [tl]
 • sadin εκφώνηση sadin [fi]
 • Kupit εκφώνηση Kupit [cs]
 • Panunotem εκφώνηση Panunotem [ilo]
 • Agrayo εκφώνηση Agrayo [ilo]
 • di-agsarday εκφώνηση di-agsarday [ilo]
 • pagintultulngan εκφώνηση pagintultulngan [ilo]
 • Aw-awagak εκφώνηση Aw-awagak [ilo]
 • lamok εκφώνηση lamok [tl]
 • sumina εκφώνηση sumina [pl]
 • ayan εκφώνηση ayan [tr]
 • tulod εκφώνηση tulod [ceb]
 • bantay εκφώνηση bantay [tl]
 • agayat εκφώνηση agayat [ilo]
 • nasayaat εκφώνηση nasayaat [ilo]
 • buok εκφώνηση buok [ceb]
 • Napan εκφώνηση Napan [es]
 • parya εκφώνηση parya [tr]
 • uray εκφώνηση uray [tr]
 • sinamay εκφώνηση sinamay [es]
 • naslag εκφώνηση naslag [nl]
 • dimo εκφώνηση dimo [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για adu nga adu nga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agsina sadino agsina sadino [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aya't aya't [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για balasangak balasangak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Biday Biday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για daegen daegen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Daytoy Daytoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dinakanto dinakanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dutdotem dutdotem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για guram guram [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για il-iliwen il-iliwen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για indayon indayon [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για isublinanto isublinanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kamaudianan kamaudianan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kasla kasla [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kidaymo kidaymo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για labaslabasam labaslabasam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για liday liday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για lumaingka lumaingka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mailibay mailibay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maladaga maladaga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mapan mapan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για matumpungan matumpungan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nabordaan nabordaan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagmarka nagmarka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για namarkaan namarkaan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napalangguadka napalangguadka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nasamsam-it nasamsam-it [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για naut-ut naut-ut [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις