Κατηγορία:

Kamatis

Εγγραφείτε στις προφορές στα Kamatis

 • sika εκφώνηση sika [fi]
 • manen εκφώνηση manen [nl]
 • Siak εκφώνηση Siak [pag]
 • kamatis εκφώνηση kamatis [tl]
 • parya εκφώνηση parya [tr]
 • idiay εκφώνηση idiay [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maladaga maladaga [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maluto maluto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mangmangted mangmangted [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nangnangruna nangnangruna [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για napalangguadka napalangguadka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kunan kunan [qu | ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για salun-atda salun-atda [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για simmungbat simmungbat [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tarong tarong [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tattao tattao [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ubbing ubbing [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για mailaok mailaok [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Addada Addada [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaimasan kaimasan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kadakuada kadakuada [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kadakay kadakay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Inkay Inkay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για immisem immisem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για i ngarud i ngarud [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gagayyem gagayyem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dinengdeng dinengdeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dagiti dagiti [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bigbigat bigbigat [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agparbeng agparbeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agbasbasa agbasbasa [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aduda aduda [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις