Κατηγορία:

katuday

Εγγραφείτε στις προφορές στα katuday

 • tuktok εκφώνηση tuktok [tl]
 • tabako εκφώνηση tabako [eo]
 • bantay εκφώνηση bantay [tl]
 • Napan εκφώνηση Napan [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για uggesek uggesek [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Agaluadka Agaluadka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tuktukkolek tuktukkolek [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sungo sungo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Suakonto Suakonto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για suako suako [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sagaysay sagaysay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ramay ramay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Nagmulaak Nagmulaak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nadawel nadawel [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lila Kikay Lila Kikay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Lelongko Lelongko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kinaraykay kinaraykay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για katuday katuday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kannaway kannaway [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kabalio kabalio [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aramidek aramidek [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις