Κατηγορία:

learning French

Εγγραφείτε στις προφορές στα learning French

 • Monsieur εκφώνηση
  Monsieur [fr]
 • bonjour εκφώνηση
  bonjour [fr]
 • au revoir ! εκφώνηση
  au revoir ! [fr]
 • bien εκφώνηση
  bien [fr]
 • La vie en rose εκφώνηση
  La vie en rose [fr]
 • poisson εκφώνηση
  poisson [fr]
 • Vincent van Gogh εκφώνηση
  Vincent van Gogh [nl]
 • mais εκφώνηση
  mais [fr]
 • hier εκφώνηση
  hier [fr]
 • vingt εκφώνηση
  vingt [fr]
 • que εκφώνηση
  que [ca]
 • bonsoir εκφώνηση
  bonsoir [fr]
 • je suis εκφώνηση
  je suis [fr]
 • dans εκφώνηση
  dans [fr]
 • Veuve Clicquot εκφώνηση
  Veuve Clicquot [fr]
 • lait εκφώνηση
  lait [fr]
 • Français εκφώνηση
  Français [fr]
 • maintenant εκφώνηση
  maintenant [fr]
 • Heureux εκφώνηση
  Heureux [fr]
 • je parle εκφώνηση
  je parle [fr]
 • une εκφώνηση
  une [fr]
 • voiture εκφώνηση
  voiture [fr]
 • vos εκφώνηση
  vos [fr]
 • boulevard εκφώνηση
  boulevard [en]
 • patience εκφώνηση
  patience [en]
 • dormir εκφώνηση
  dormir [fr]
 • j'ai εκφώνηση
  j'ai [fr]
 • aujourd'hui εκφώνηση
  aujourd'hui [fr]
 • trompe-l'oeil εκφώνηση
  trompe-l'oeil [fr]
 • eau εκφώνηση
  eau [fr]
 • sauvage εκφώνηση
  sauvage [fr]
 • Paris Saint-Germain εκφώνηση
  Paris Saint-Germain [fr]
 • deux εκφώνηση
  deux [fr]
 • pour εκφώνηση
  pour [en]
 • quelque chose εκφώνηση
  quelque chose [fr]
 • c'est εκφώνηση
  c'est [fr]
 • huit εκφώνηση
  huit [fr]
 • sans εκφώνηση
  sans [fr]
 • quinze εκφώνηση
  quinze [fr]
 • être εκφώνηση
  être [fr]
 • aigle εκφώνηση
  aigle [fr]
 • Je m'appelle εκφώνηση
  Je m'appelle [fr]
 • besoin εκφώνηση
  besoin [fr]
 • avoir εκφώνηση
  avoir [fr]
 • Chloé εκφώνηση
  Chloé [fr]
 • Aix-en-Provence εκφώνηση
  Aix-en-Provence [fr]
 • bleu εκφώνηση
  bleu [fr]
 • parfum εκφώνηση
  parfum [fr]
 • noir εκφώνηση
  noir [fr]
 • fils de pute εκφώνηση
  fils de pute [fr]
 • enchanté εκφώνηση
  enchanté [fr]
 • lundi εκφώνηση
  lundi [fr]
 • quatre εκφώνηση
  quatre [fr]
 • charcuterie εκφώνηση
  charcuterie [en]
 • oui εκφώνηση
  oui [fr]
 • sur εκφώνηση
  sur [fr]
 • crêpes εκφώνηση
  crêpes [fr]
 • Jus εκφώνηση
  Jus [fr]
 • anglais εκφώνηση
  anglais [fr]
 • quand εκφώνηση
  quand [fr]
 • triste εκφώνηση
  triste [fr]
 • tu me manques εκφώνηση
  tu me manques [fr]
 • oeuf εκφώνηση
  oeuf [fr]
 • vendredi εκφώνηση
  vendredi [fr]
 • fromage εκφώνηση
  fromage [fr]
 • janvier εκφώνηση
  janvier [fr]
 • trois εκφώνηση
  trois [fr]
 • des εκφώνηση
  des [fr]
 • mercredi εκφώνηση
  mercredi [fr]
 • original εκφώνηση
  original [en]
 • femme εκφώνηση
  femme [fr]
 • Joyeux anniversaire εκφώνηση
  Joyeux anniversaire [fr]
 • surprise εκφώνηση
  surprise [en]
 • désolé εκφώνηση
  désolé [fr]
 • aux εκφώνηση
  aux [fr]
 • Notre-Dame εκφώνηση
  Notre-Dame [fr]
 • neige εκφώνηση
  neige [fr]
 • pâtisserie εκφώνηση
  pâtisserie [fr]
 • dame εκφώνηση
  dame [en]
 • peur εκφώνηση
  peur [fr]
 • bienvenue εκφώνηση
  bienvenue [fr]
 • magasin εκφώνηση
  magasin [fr]
 • prison εκφώνηση
  prison [en]
 • Montmartre εκφώνηση
  Montmartre [fr]
 • fondue εκφώνηση
  fondue [fr]
 • Claude Monet εκφώνηση
  Claude Monet [fr]
 • ratatouille εκφώνηση
  ratatouille [fr]
 • famille εκφώνηση
  famille [fr]
 • Qu'est-ce que εκφώνηση
  Qu'est-ce que [fr]
 • ce εκφώνηση
  ce [fr]
 • prendre εκφώνηση
  prendre [fr]
 • comment vous appelez-vous ? εκφώνηση
  comment vous appelez-vous ? [fr]
 • samedi εκφώνηση
  samedi [fr]
 • marron εκφώνηση
  marron [fr]
 • ravi εκφώνηση
  ravi [fi]
 • chef εκφώνηση
  chef [fr]
 • jardin εκφώνηση
  jardin [fr]
 • nuit εκφώνηση
  nuit [fr]
 • qui εκφώνηση
  qui [fr]
 • février εκφώνηση
  février [fr]