Κατηγορία:

learning French

Εγγραφείτε στις προφορές στα learning French

 • Monsieur εκφώνηση Monsieur [fr]
 • bonjour εκφώνηση bonjour [fr]
 • au revoir ! εκφώνηση au revoir ! [fr]
 • bien εκφώνηση bien [fr]
 • poisson εκφώνηση poisson [fr]
 • mais εκφώνηση mais [fr]
 • hier εκφώνηση hier [fr]
 • que εκφώνηση que [ca]
 • lait εκφώνηση lait [fr]
 • dans εκφώνηση dans [fr]
 • quelque chose εκφώνηση quelque chose [fr]
 • vos εκφώνηση vos [es]
 • dormir εκφώνηση dormir [es]
 • patience εκφώνηση patience [en]
 • je suis εκφώνηση je suis [fr]
 • vingt εκφώνηση vingt [fr]
 • Français εκφώνηση Français [fr]
 • Vincent van Gogh εκφώνηση Vincent van Gogh [nl]
 • je parle εκφώνηση je parle [fr]
 • bonsoir εκφώνηση bonsoir [fr]
 • sans εκφώνηση sans [fr]
 • voiture εκφώνηση voiture [fr]
 • boulevard εκφώνηση boulevard [en]
 • besoin εκφώνηση besoin [fr]
 • trompe-l'oeil εκφώνηση trompe-l'oeil [fr]
 • avoir εκφώνηση avoir [fr]
 • aujourd'hui εκφώνηση aujourd'hui [fr]
 • Heureux εκφώνηση Heureux [fr]
 • peur εκφώνηση peur [fr]
 • maintenant εκφώνηση maintenant [fr]
 • triste εκφώνηση triste [fr]
 • veuve clicquot εκφώνηση veuve clicquot [fr]
 • anglais εκφώνηση anglais [fr]
 • Jus εκφώνηση Jus [fr]
 • être εκφώνηση être [fr]
 • dame εκφώνηση dame [en]
 • fromage εκφώνηση fromage [fr]
 • original εκφώνηση original [en]
 • magasin εκφώνηση magasin [fr]
 • une εκφώνηση une [fr]
 • la vie en rose εκφώνηση la vie en rose [fr]
 • fils de pute εκφώνηση fils de pute [fr]
 • parfum εκφώνηση parfum [fr]
 • Je m'appelle εκφώνηση Je m'appelle [fr]
 • neige εκφώνηση neige [fr]
 • bleu εκφώνηση bleu [fr]
 • quinze εκφώνηση quinze [fr]
 • crêpes εκφώνηση crêpes [fr]
 • huit εκφώνηση huit [fr]
 • deux εκφώνηση deux [fr]
 • pomme de terre εκφώνηση pomme de terre [fr]
 • Aix-en-Provence εκφώνηση Aix-en-Provence [fr]
 • 10 - dez εκφώνηση 10 - dez [pt]
 • eau εκφώνηση eau [fr]
 • prison εκφώνηση prison [en]
 • quel εκφώνηση quel [fr]
 • sur εκφώνηση sur [fr]
 • mademoiselle εκφώνηση mademoiselle [fr]
 • j'ai εκφώνηση j'ai [fr]
 • ce εκφώνηση ce [fr]
 • pour εκφώνηση pour [en]
 • tu me manques εκφώνηση tu me manques [fr]
 • femme εκφώνηση femme [fr]
 • marron εκφώνηση marron [fr]
 • travail εκφώνηση travail [fr]
 • nouveau εκφώνηση nouveau [fr]
 • oui εκφώνηση oui [fr]
 • Gary εκφώνηση Gary [en]
 • fanta εκφώνηση fanta [en]
 • surprise εκφώνηση surprise [en]
 • nuit εκφώνηση nuit [fr]
 • Lampe εκφώνηση Lampe [de]
 • fondue εκφώνηση fondue [fr]
 • Je peux εκφώνηση Je peux [fr]
 • acceptable εκφώνηση acceptable [en]
 • oeuf εκφώνηση oeuf [fr]
 • des εκφώνηση des [fr]
 • quatre εκφώνηση quatre [fr]
 • chef εκφώνηση chef [fr]
 • c'est εκφώνηση c'est [fr]
 • Chloé εκφώνηση Chloé [fr]
 • Tu habites où ? εκφώνηση Tu habites où ? [fr]
 • pâtisserie εκφώνηση pâtisserie [fr]
 • la tour Eiffel εκφώνηση la tour Eiffel [fr]
 • à demain εκφώνηση à demain [fr]
 • où es-tu? εκφώνηση où es-tu? [fr]
 • aigle εκφώνηση aigle [fr]
 • noir εκφώνηση noir [fr]
 • blanche εκφώνηση blanche [fr]
 • J'ai faim εκφώνηση J'ai faim [fr]
 • jardin εκφώνηση jardin [fr]
 • chocolat εκφώνηση chocolat [fr]
 • janvier εκφώνηση janvier [fr]
 • pourquoi εκφώνηση pourquoi [fr]
 • il y a εκφώνηση il y a [fr]
 • yaourt εκφώνηση yaourt [fr]
 • musique εκφώνηση musique [fr]
 • abricot εκφώνηση abricot [fr]
 • ici εκφώνηση ici [fr]
 • avion εκφώνηση avion [fr]