Κατηγορία:

learning French

Εγγραφείτε στις προφορές στα learning French

 • Monsieur εκφώνηση Monsieur [fr]
 • bonjour εκφώνηση bonjour [fr]
 • au revoir ! εκφώνηση au revoir ! [fr]
 • bien εκφώνηση bien [fr]
 • La vie en rose εκφώνηση La vie en rose [fr]
 • poisson εκφώνηση poisson [fr]
 • mais εκφώνηση mais [fr]
 • hier εκφώνηση hier [fr]
 • vingt εκφώνηση vingt [fr]
 • que εκφώνηση que [ca]
 • Vincent van Gogh εκφώνηση Vincent van Gogh [nl]
 • bonsoir εκφώνηση bonsoir [fr]
 • je suis εκφώνηση je suis [fr]
 • dans εκφώνηση dans [fr]
 • lait εκφώνηση lait [fr]
 • Veuve Clicquot εκφώνηση Veuve Clicquot [fr]
 • Français εκφώνηση Français [fr]
 • maintenant εκφώνηση maintenant [fr]
 • je parle εκφώνηση je parle [fr]
 • Heureux εκφώνηση Heureux [fr]
 • vos εκφώνηση vos [fr]
 • voiture εκφώνηση voiture [fr]
 • une εκφώνηση une [fr]
 • patience εκφώνηση patience [en]
 • dormir εκφώνηση dormir [fr]
 • boulevard εκφώνηση boulevard [en]
 • j'ai εκφώνηση j'ai [fr]
 • aujourd'hui εκφώνηση aujourd'hui [fr]
 • trompe-l'oeil εκφώνηση trompe-l'oeil [fr]
 • quelque chose εκφώνηση quelque chose [fr]
 • eau εκφώνηση eau [fr]
 • pour εκφώνηση pour [en]
 • deux εκφώνηση deux [fr]
 • sans εκφώνηση sans [fr]
 • huit εκφώνηση huit [fr]
 • Paris Saint-Germain εκφώνηση Paris Saint-Germain [fr]
 • besoin εκφώνηση besoin [fr]
 • avoir εκφώνηση avoir [fr]
 • être εκφώνηση être [fr]
 • quinze εκφώνηση quinze [fr]
 • c'est εκφώνηση c'est [fr]
 • aigle εκφώνηση aigle [fr]
 • Je m'appelle εκφώνηση Je m'appelle [fr]
 • bleu εκφώνηση bleu [fr]
 • parfum εκφώνηση parfum [fr]
 • Aix-en-Provence εκφώνηση Aix-en-Provence [fr]
 • Chloé εκφώνηση Chloé [fr]
 • sauvage εκφώνηση sauvage [fr]
 • noir εκφώνηση noir [fr]
 • fils de pute εκφώνηση fils de pute [fr]
 • lundi εκφώνηση lundi [fr]
 • quatre εκφώνηση quatre [fr]
 • charcuterie εκφώνηση charcuterie [en]
 • oui εκφώνηση oui [fr]
 • sur εκφώνηση sur [fr]
 • enchanté εκφώνηση enchanté [fr]
 • Jus εκφώνηση Jus [fr]
 • anglais εκφώνηση anglais [fr]
 • crêpes εκφώνηση crêpes [fr]
 • triste εκφώνηση triste [fr]
 • quand εκφώνηση quand [fr]
 • tu me manques εκφώνηση tu me manques [fr]
 • oeuf εκφώνηση oeuf [fr]
 • fromage εκφώνηση fromage [fr]
 • vendredi εκφώνηση vendredi [fr]
 • janvier εκφώνηση janvier [fr]
 • original εκφώνηση original [en]
 • des εκφώνηση des [fr]
 • trois εκφώνηση trois [fr]
 • femme εκφώνηση femme [fr]
 • mercredi εκφώνηση mercredi [fr]
 • Joyeux anniversaire εκφώνηση Joyeux anniversaire [fr]
 • surprise εκφώνηση surprise [en]
 • dame εκφώνηση dame [en]
 • neige εκφώνηση neige [fr]
 • peur εκφώνηση peur [fr]
 • magasin εκφώνηση magasin [fr]
 • Notre-Dame εκφώνηση Notre-Dame [fr]
 • aux εκφώνηση aux [fr]
 • prison εκφώνηση prison [en]
 • désolé εκφώνηση désolé [fr]
 • pâtisserie εκφώνηση pâtisserie [fr]
 • bienvenue εκφώνηση bienvenue [fr]
 • fondue εκφώνηση fondue [fr]
 • Montmartre εκφώνηση Montmartre [fr]
 • ce εκφώνηση ce [fr]
 • famille εκφώνηση famille [fr]
 • Qu'est-ce que εκφώνηση Qu'est-ce que [fr]
 • marron εκφώνηση marron [fr]
 • Claude Monet εκφώνηση Claude Monet [fr]
 • prendre εκφώνηση prendre [fr]
 • ratatouille εκφώνηση ratatouille [fr]
 • samedi εκφώνηση samedi [fr]
 • chef εκφώνηση chef [fr]
 • Je peux εκφώνηση Je peux [fr]
 • nuit εκφώνηση nuit [fr]
 • nouveau εκφώνηση nouveau [fr]
 • jardin εκφώνηση jardin [fr]
 • comment vous appelez-vous ? εκφώνηση comment vous appelez-vous ? [fr]
 • pomme de terre εκφώνηση pomme de terre [fr]