Κατηγορία:

liczba

Εγγραφείτε στις προφορές στα liczba

 • 13 εκφώνηση 13 [ru]
 • 19 εκφώνηση 19 [fa]
 • 14 εκφώνηση 14 [en]
 • 15 εκφώνηση 15 [ru]
 • 12 εκφώνηση 12 [da]
 • 10 εκφώνηση 10 [en]
 • 7 εκφώνηση 7 [ru]
 • 18 εκφώνηση 18 [en]
 • 17 εκφώνηση 17 [en]
 • 40 εκφώνηση 40 [en]
 • 1986 εκφώνηση 1986 [es]
 • 27 εκφώνηση 27 [en]
 • 25 εκφώνηση 25 [it]
 • 23 εκφώνηση 23 [en]
 • 1996 εκφώνηση 1996 [fr]
 • jeden εκφώνηση jeden [de]
 • 2001 εκφώνηση 2001 [en]
 • 120 εκφώνηση 120 [en]
 • 666 εκφώνηση 666 [el]
 • liczebnościowo εκφώνηση liczebnościowo [pl]
 • 2002 εκφώνηση 2002 [sk]
 • 55 εκφώνηση 55 [fr]
 • 37 εκφώνηση 37 [en]
 • pięćdziesiąt εκφώνηση pięćdziesiąt [pl]
 • 32 εκφώνηση 32 [fa]
 • 150 εκφώνηση 150 [uz]
 • 36 εκφώνηση 36 [pl]
 • 1988 εκφώνηση 1988 [fr]
 • 100 000 εκφώνηση 100 000 [pl]
 • 39 εκφώνηση 39 [fr]
 • siedem εκφώνηση siedem [pl]
 • 34 εκφώνηση 34 [fr]
 • xi εκφώνηση xi [pt]
 • 1625 εκφώνηση 1625 [cs]
 • dziesięć εκφώνηση dziesięć [pl]
 • sześć εκφώνηση sześć [pl]
 • 49 εκφώνηση 49 [fr]
 • 79 εκφώνηση 79 [uz]
 • trzydzieści εκφώνηση trzydzieści [pl]
 • 1966 εκφώνηση 1966 [fr]
 • 1200 εκφώνηση 1200 [en]
 • trzynaście εκφώνηση trzynaście [pl]
 • jedenaście εκφώνηση jedenaście [pl]
 • dwanaście εκφώνηση dwanaście [pl]
 • biliard εκφώνηση biliard [lmo]
 • stu εκφώνηση stu [cs]
 • IX εκφώνηση IX [pl]
 • 1894 εκφώνηση 1894 [en]
 • divpadsmit εκφώνηση divpadsmit [lv]
 • 187 εκφώνηση 187 [az]
 • 143 εκφώνηση 143 [az]
 • liczebny εκφώνηση liczebny [pl]
 • liczby εκφώνηση liczby [pl]
 • pięć tysięcy εκφώνηση pięć tysięcy [pl]
 • 12 (dwanaście) εκφώνηση 12 (dwanaście) [pl]
 • 11 jedenaście εκφώνηση 11 jedenaście [pl]
 • liczba kardynalna εκφώνηση liczba kardynalna [pl]
 • liczbę εκφώνηση liczbę [pl]
 • rzymska εκφώνηση rzymska [pl]
 • dwadzieścia trzy εκφώνηση dwadzieścia trzy [pl]
 • liczbowo εκφώνηση liczbowo [pl]
 • 21 (dwadzieścia jeden) εκφώνηση 21 (dwadzieścia jeden) [pl]
 • tryliard εκφώνηση tryliard [pl]
 • liczba zespolona εκφώνηση liczba zespolona [pl]
 • liczba mnoga εκφώνηση liczba mnoga [pl]
 • wykalkulowana εκφώνηση wykalkulowana [pl]
 • 199 εκφώνηση 199 [az]
 • liczb εκφώνηση liczb [pl]
 • mln εκφώνηση mln [pl]
 • dziesiątka εκφώνηση dziesiątka [pl]
 • losowa εκφώνηση losowa [pl]
 • przeczytać εκφώνηση przeczytać [pl]
 • trylion εκφώνηση trylion [pl]
 • XII εκφώνηση XII [pl]
 • feralna εκφώνηση feralna [pl]
 • niewiadoma εκφώνηση niewiadoma [pl]
 • szóstka εκφώνηση szóstka [pl]
 • 10 000 000 000 εκφώνηση 10 000 000 000 [yue]
 • 220 εκφώνηση 220 [ko]
 • bilion εκφώνηση bilion [ro]
 • 1879 εκφώνηση 1879 [it]
 • pięćdziesiąt tysięcy εκφώνηση pięćdziesiąt tysięcy [pl]
 • XIII εκφώνηση XIII [pl]
 • niepodzielna εκφώνηση niepodzielna [pl]
 • dwunastka εκφώνηση dwunastka [pl]
 • liczba naturalna εκφώνηση liczba naturalna [pl]
 • liczba całkowita εκφώνηση liczba całkowita [pl]
 • 20 (dwadzieścia) εκφώνηση 20 (dwadzieścia) [pl]
 • rosnąca εκφώνηση rosnąca [pl]
 • 30 (trzydzieści) εκφώνηση 30 (trzydzieści) [pl]
 • poprzednia εκφώνηση poprzednia [pl]
 • liczba wymierna εκφώνηση liczba wymierna [pl]
 • cała εκφώνηση cała [pl]
 • 3500 εκφώνηση 3500 [fr]
 • 22 (dwadzieścia dwa) εκφώνηση 22 (dwadzieścia dwa) [pl]
 • trzydzieści trzy εκφώνηση trzydzieści trzy [pl]
 • starczyło εκφώνηση starczyło [pl]
 • jednym εκφώνηση jednym [pl]
 • dopuszczalna εκφώνηση dopuszczalna [pl]
 • liczba porządkowa εκφώνηση liczba porządkowa [pl]