Κατηγορία:

liczebnik

Εγγραφείτε στις προφορές στα liczebnik

 • 1 εκφώνηση 1 [cs]
 • 5 εκφώνηση 5 [en]
 • 12 εκφώνηση 12 [hy]
 • trzy εκφώνηση trzy [pl]
 • 40 εκφώνηση 40 [en]
 • dwadzieścia εκφώνηση dwadzieścia [pl]
 • 300 εκφώνηση 300 [it]
 • cztery εκφώνηση cztery [pl]
 • sześć εκφώνηση sześć [pl]
 • dwa εκφώνηση dwa [pl]
 • xi εκφώνηση xi [pt]
 • 1879 εκφώνηση 1879 [it]
 • stu εκφώνηση stu [cs]
 • osiemnaście εκφώνηση osiemnaście [pl]
 • 1894 εκφώνηση 1894 [en]
 • XIX εκφώνηση XIX [pl]
 • IX εκφώνηση IX [pl]
 • 1 (einn) εκφώνηση 1 (einn) [is]
 • XIII εκφώνηση XIII [pl]
 • jedno εκφώνηση jedno [pl]
 • trochę εκφώνηση trochę [pl]
 • wiele εκφώνηση wiele [pl]
 • XII εκφώνηση XII [pl]
 • VII εκφώνηση VII [pl]
 • obie εκφώνηση obie [pl]
 • obu εκφώνηση obu [pl]
 • paręset εκφώνηση paręset [pl]
 • wielu εκφώνηση wielu [pl]
 • dwu εκφώνηση dwu [pl]
 • trzysta εκφώνηση trzysta [pl]
 • do pięciorga dzieci εκφώνηση do pięciorga dzieci [pl]
 • trzecie εκφώνηση trzecie [pl]
 • 3 (þrír) εκφώνηση 3 (þrír) [is]
 • siódmej εκφώνηση siódmej [pl]
 • trzy czwarte εκφώνηση trzy czwarte [pl]
 • jednego εκφώνηση jednego [pl]
 • dwaj εκφώνηση dwaj [pl]
 • dwie εκφώνηση dwie [pl]
 • kilku εκφώνηση kilku [pl]
 • drugie εκφώνηση drugie [pl]
 • siódmą εκφώνηση siódmą [pl]
 • niewiele εκφώνηση niewiele [pl]
 • tylu εκφώνηση tylu [pl]
 • pięćdziesięciu εκφώνηση pięćdziesięciu [pl]
 • tysięcy εκφώνηση tysięcy [pl]
 • siedmiu εκφώνηση siedmiu [pl]
 • pięciu εκφώνηση pięciu [pl]
 • czterystu εκφώνηση czterystu [pl]
 • ósmego εκφώνηση ósmego [pl]
 • kilkorgu εκφώνηση kilkorgu [pl]
 • siódmego εκφώνηση siódmego [pl]
 • dwójko εκφώνηση dwójko [pl]
 • dwiema εκφώνηση dwiema [pl]
 • dziewięćdziesięciu εκφώνηση dziewięćdziesięciu [pl]
 • dwudziestu εκφώνηση dwudziestu [pl]
 • dwojgu εκφώνηση dwojgu [pl]
 • sześciu εκφώνηση sześciu [pl]
 • tysiąca εκφώνηση tysiąca [pl]
 • niewielu εκφώνηση niewielu [pl]
 • obydwóm εκφώνηση obydwóm [pl]
 • dwustu εκφώνηση dwustu [pl]
 • dwadzieściorga εκφώνηση dwadzieściorga [pl]
 • trójkę εκφώνηση trójkę [pl]
 • Καταγράψτε την προφορά για жвах жвах [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για жвежв жвежв [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για жвиз жвиз [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για жвипщ жвипщ [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για жвиц жвиц [abq] Αναμενόμενες εκφωνήσεις