Κατηγορία:

linguas

Εγγραφείτε στις προφορές στα linguas

 • russo εκφώνηση russo [it]
 • italiano εκφώνηση italiano [it]
 • gallego εκφώνηση gallego [es]
 • germano εκφώνηση germano [pt]
 • francese εκφώνηση francese [it]
 • sardo εκφώνηση sardo [it]
 • greco εκφώνηση greco [es]
 • sloveno εκφώνηση sloveno [it]
 • bulgaro εκφώνηση bulgaro [it]
 • anglese εκφώνηση anglese [ia]
 • catalano εκφώνηση catalano [it]
 • occitano εκφώνηση occitano [pt]
 • nederlandese εκφώνηση nederlandese [ia]
 • hungaro εκφώνηση hungaro [ia]
 • espaniol εκφώνηση espaniol [ia]
 • croato εκφώνηση croato [it]
 • romaniano εκφώνηση romaniano [ia]
 • galleciano εκφώνηση galleciano [ia]
 • hollandese εκφώνηση hollandese [ia]
 • svedese εκφώνηση svedese [it]
 • galleco εκφώνηση galleco [ia]
 • portugese εκφώνηση portugese [ia]
 • serbo εκφώνηση serbo [it]
 • tcheco εκφώνηση tcheco [pt]
 • slovaco εκφώνηση slovaco [ia]
 • norvegiano εκφώνηση norvegiano [ia]
 • finnese εκφώνηση finnese [ia]
 • polonese εκφώνηση polonese [ia]