Κατηγορία:

Manang Biday

Εγγραφείτε στις προφορές στα Manang Biday

 • Ammon εκφώνηση
  Ammon [he]
 • bentana εκφώνηση
  bentana [ceb]
 • Sabong εκφώνηση
  Sabong [tl]
 • kutsilyo εκφώνηση
  kutsilyo [tl]
 • sentimiento εκφώνηση
  sentimiento [es]
 • Manang εκφώνηση
  Manang [ilo]
 • diay εκφώνηση
  diay [es]
 • dimo εκφώνηση
  dimo [es]
 • Καταγράψτε την προφορά για makapidot makapidot [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagmarka nagmarka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για naganko naganko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nabordaan nabordaan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nababa nababa [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για matayakon matayakon [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maregregko maregregko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για naregreg naregreg [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για maipapasmo maipapasmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για lansones lansones [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για laeng laeng [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nagukrad nagukrad [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για namarkaan namarkaan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για nangato nangato [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kitaem kitaem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ngarud ngarud [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για paniok paniok [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για piduten piduten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Siasinno Siasinno [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sinampuso sinampuso [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για sukdalen sukdalen [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για tapno tapno [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για gaw-aten gaw-aten [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για agalakanto agalakanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Alaem Alaem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για balasangak balasangak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για barukongko barukongko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bibinenka bibinenka [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Biday Biday [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για bunga't bunga't [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Daytoy Daytoy [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για Denggem Denggem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dinak dinak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για dipay dipay [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για labaslabasam labaslabasam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για guram guram [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για hardinko hardinko [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ikalumbabam ikalumbabam [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ikutannanto ikutannanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για ilukatmo ilukatmo [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για inkanto inkanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για isublinanto isublinanto [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaasian kaasian [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kaniak kaniak [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για kinayawan kinayawan [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις
 • Καταγράψτε την προφορά για abriem abriem [ilo] Αναμενόμενες εκφωνήσεις