Κατηγορία:

maritime

Εγγραφείτε στις προφορές στα maritime

 • route εκφώνηση route [en]
 • Greenwich εκφώνηση Greenwich [en]
 • anchor εκφώνηση anchor [en]
 • boat εκφώνηση boat [en]
 • current εκφώνηση current [en]
 • buoy εκφώνηση buoy [en]
 • submarine εκφώνηση submarine [en]
 • Jack εκφώνηση Jack [en]
 • wake εκφώνηση wake [en]
 • ship εκφώνηση ship [en]
 • fleet εκφώνηση fleet [en]
 • Stern εκφώνηση Stern [de]
 • Royal Navy εκφώνηση Royal Navy [en]
 • skipper εκφώνηση skipper [en]
 • launch εκφώνηση launch [en]
 • compass εκφώνηση compass [en]
 • sailor εκφώνηση sailor [en]
 • maritime εκφώνηση maritime [en]
 • Portage εκφώνηση Portage [en]
 • boatswain εκφώνηση boatswain [en]
 • cruise εκφώνηση cruise [en]
 • ferry εκφώνηση ferry [en]
 • cable εκφώνηση cable [en]
 • sailing εκφώνηση sailing [en]
 • privateer εκφώνηση privateer [en]
 • swell εκφώνηση swell [en]
 • dérive εκφώνηση dérive [fr]
 • figurehead εκφώνηση figurehead [en]
 • coxswain εκφώνηση coxswain [en]
 • master-at-arms εκφώνηση master-at-arms [en]
 • harbour εκφώνηση harbour [en]
 • Davy Jones' locker εκφώνηση Davy Jones' locker [en]
 • Chandler εκφώνηση Chandler [en]
 • cabin εκφώνηση cabin [en]
 • tide εκφώνηση tide [en]
 • jolly roger εκφώνηση jolly roger [en]
 • schooner εκφώνηση schooner [en]
 • isthmus εκφώνηση isthmus [en]
 • navy εκφώνηση navy [en]
 • admiralty εκφώνηση admiralty [en]
 • salvage εκφώνηση salvage [en]
 • mainstay εκφώνηση mainstay [en]
 • dinghy εκφώνηση dinghy [en]
 • steerage εκφώνηση steerage [en]
 • lanyard εκφώνηση lanyard [en]
 • fathom εκφώνηση fathom [en]
 • galley εκφώνηση galley [en]
 • Red Ensign εκφώνηση Red Ensign [en]
 • bulwark εκφώνηση bulwark [en]
 • forecastle εκφώνηση forecastle [en]
 • stanchion εκφώνηση stanchion [en]
 • reef εκφώνηση reef [en]
 • yaw εκφώνηση yaw [en]
 • landlubber εκφώνηση landlubber [en]
 • ensign εκφώνηση ensign [en]
 • routes εκφώνηση routes [nl]
 • mizzenmast εκφώνηση mizzenmast [en]
 • tiller εκφώνηση tiller [en]
 • starboard εκφώνηση starboard [en]
 • founder εκφώνηση founder [en]
 • harbor εκφώνηση harbor [en]
 • Beaufort scale εκφώνηση Beaufort scale [en]
 • deck hand εκφώνηση deck hand [en]
 • trade winds εκφώνηση trade winds [en]
 • Mercator εκφώνηση Mercator [fr]
 • neap tide εκφώνηση neap tide [en]
 • bowsprit εκφώνηση bowsprit [en]
 • poop deck εκφώνηση poop deck [en]
 • seafarer εκφώνηση seafarer [en]
 • shoal εκφώνηση shoal [en]
 • yardarm εκφώνηση yardarm [en]
 • vang εκφώνηση vang [en]
 • windward εκφώνηση windward [en]
 • coastguard εκφώνηση coastguard [en]
 • u-boat εκφώνηση u-boat [en]
 • gangplank εκφώνηση gangplank [en]
 • bowline εκφώνηση bowline [en]
 • gunwale εκφώνηση gunwale [en]
 • shipwreck εκφώνηση shipwreck [en]
 • mariner εκφώνηση mariner [en]
 • weigh anchor εκφώνηση weigh anchor [en]
 • hydrofoil εκφώνηση hydrofoil [en]
 • piracy εκφώνηση piracy [en]
 • Bermuda Triangle εκφώνηση Bermuda Triangle [en]
 • Gulf Stream εκφώνηση Gulf Stream [en]
 • topmast εκφώνηση topmast [en]
 • quayside εκφώνηση quayside [en]
 • keelhaul εκφώνηση keelhaul [en]
 • spinnaker εκφώνηση spinnaker [en]
 • transoceanic εκφώνηση transoceanic [en]
 • battleship εκφώνηση battleship [en]
 • seaman εκφώνηση seaman [en]
 • maritime law εκφώνηση maritime law [en]
 • warship εκφώνηση warship [en]
 • companionway εκφώνηση companionway [en]
 • nautical mile εκφώνηση nautical mile [en]
 • wheelhouse εκφώνηση wheelhouse [en]
 • helmsman εκφώνηση helmsman [en]
 • transom εκφώνηση transom [en]
 • rose des vents εκφώνηση rose des vents [fr]