Κατηγορία:

materials

Εγγραφείτε στις προφορές στα materials

 • glass εκφώνηση glass [en]
 • aluminium εκφώνηση aluminium [en]
 • research εκφώνηση research [en]
 • lithium εκφώνηση lithium [en]
 • aluminum εκφώνηση aluminum [en]
 • palladium εκφώνηση palladium [en]
 • calcium εκφώνηση calcium [en]
 • magnesium εκφώνηση magnesium [en]
 • ermine εκφώνηση ermine [en]
 • titanium εκφώνηση titanium [en]
 • plutonium εκφώνηση plutonium [en]
 • potassium εκφώνηση potassium [en]
 • indium εκφώνηση indium [en]
 • polonium εκφώνηση polonium [en]
 • beryllium εκφώνηση beryllium [en]
 • weakness εκφώνηση weakness [en]
 • rhodium εκφώνηση rhodium [en]
 • strontium εκφώνηση strontium [en]
 • iridium εκφώνηση iridium [en]
 • gallium εκφώνηση gallium [en]
 • samarium εκφώνηση samarium [de]
 • hafnium εκφώνηση hafnium [en]
 • materials εκφώνηση materials [en]
 • germanium εκφώνηση germanium [en]
 • yttrium εκφώνηση yttrium [en]
 • vanadium εκφώνηση vanadium [en]
 • timber εκφώνηση timber [en]
 • thorium εκφώνηση thorium [en]
 • natrium εκφώνηση natrium [de]
 • formica εκφώνηση formica [it]
 • rhenium εκφώνηση rhenium [en]
 • thallium εκφώνηση thallium [en]
 • gouache εκφώνηση gouache [fr]
 • barium εκφώνηση barium [en]
 • ruthenium εκφώνηση ruthenium [en]
 • osmium εκφώνηση osmium [en]
 • radium εκφώνηση radium [en]
 • kalium εκφώνηση kalium [de]
 • thulium εκφώνηση thulium [en]
 • researched εκφώνηση researched [en]
 • europium εκφώνηση europium [de]
 • rubidium εκφώνηση rubidium [en]
 • dysprosium εκφώνηση dysprosium [en]
 • cadmium εκφώνηση cadmium [en]
 • gadolinium εκφώνηση gadolinium [en]
 • scandium εκφώνηση scandium [en]
 • ytterbium εκφώνηση ytterbium [en]
 • fiberglass εκφώνηση fiberglass [en]
 • kwik εκφώνηση kwik [nl]
 • zirkonium εκφώνηση zirkonium [de]
 • lutetium εκφώνηση lutetium [en]
 • Koper εκφώνηση Koper [af]
 • cerium εκφώνηση cerium [en]
 • graphene εκφώνηση graphene [en]
 • tellurium εκφώνηση tellurium [en]
 • nikkel εκφώνηση nikkel [nl]
 • zink εκφώνηση zink [de]
 • 物資 εκφώνηση 物資 [ja]
 • glassware εκφώνηση glassware [en]
 • zinkerts εκφώνηση zinkerts [nl]
 • rodium εκφώνηση rodium [nl]
 • Plexiglas εκφώνηση Plexiglas [en]
 • tantalum εκφώνηση tantalum [en]
 • cellofan εκφώνηση cellofan [it]
 • synthetics εκφώνηση synthetics [en]
 • torium εκφώνηση torium [nl]
 • dichalcogenides εκφώνηση dichalcogenides [en]
 • klatergoud εκφώνηση klatergoud [nl]
 • glass fiber εκφώνηση glass fiber [en]
 • uraan εκφώνηση uraan [nl]
 • spalter εκφώνηση spalter [nl]
 • alumel εκφώνηση alumel [pt]
 • tallium εκφώνηση tallium [nl]
 • blik εκφώνηση blik [da]
 • terracotta εκφώνηση terracotta [en]
 • oaken εκφώνηση oaken [en]
 • chroom εκφώνηση chroom [nl]
 • lood εκφώνηση lood [nl]
 • renium εκφώνηση renium [nl]
 • glass fibre εκφώνηση glass fibre [en]
 • geelkoper εκφώνηση geelkoper [nl]
 • monel εκφώνηση monel [nl]
 • zirkoon εκφώνηση zirkoon [nl]
 • mangaan εκφώνηση mangaan [nl]
 • titaan εκφώνηση titaan [nl]
 • wolfraam εκφώνηση wolfraam [nl]
 • Plasticine εκφώνηση Plasticine [en]
 • seasium εκφώνηση seasium [nl]
 • brons εκφώνηση brons [nl]
 • witgoud εκφώνηση witgoud [nl]
 • silken εκφώνηση silken [en]
 • Fiberglas εκφώνηση Fiberglas [de]
 • doublé εκφώνηση doublé [nl]
 • Daler-Rowney εκφώνηση Daler-Rowney [en]
 • permittivity εκφώνηση permittivity [en]
 • bauxiet εκφώνηση bauxiet [nl]
 • Bauschinger effect εκφώνηση Bauschinger effect [en]
 • стиропор εκφώνηση стиропор [mk]
 • antimoon εκφώνηση antimoon [nl]
 • latoen εκφώνηση latoen [nl]