Κατηγορία:

measurement

Εγγραφείτε στις προφορές στα measurement

 • hand εκφώνηση hand [en]
 • graduated εκφώνηση graduated [en]
 • minute εκφώνηση minute [en]
 • second εκφώνηση second [en]
 • Fahrenheit εκφώνηση Fahrenheit [en]
 • half-term εκφώνηση half-term [en]
 • clock εκφώνηση clock [en]
 • feet εκφώνηση feet [en]
 • gauge εκφώνηση gauge [en]
 • kilometer εκφώνηση kilometer [de]
 • day εκφώνηση day [en]
 • kilometre εκφώνηση kilometre [en]
 • barn εκφώνηση barn [en]
 • hands εκφώνηση hands [en]
 • Magnum εκφώνηση Magnum [fr]
 • acre εκφώνηση acre [en]
 • kilometres εκφώνηση kilometres [en]
 • Quart εκφώνηση Quart [fr]
 • centimeters εκφώνηση centimeters [en]
 • metre εκφώνηση metre [en]
 • titration εκφώνηση titration [en]
 • 寸 εκφώνηση [yue]
 • kilometers εκφώνηση kilometers [en]
 • dozen εκφώνηση dozen [en]
 • calibrated εκφώνηση calibrated [en]
 • ampere εκφώνηση ampere [en]
 • gallon εκφώνηση gallon [en]
 • 反 εκφώνηση [ja]
 • centimetre εκφώνηση centimetre [en]
 • Greenwich Mean Time εκφώνηση Greenwich Mean Time [en]
 • meters εκφώνηση meters [en]
 • 合 εκφώνηση [ja]
 • skein εκφώνηση skein [en]
 • hectare εκφώνηση hectare [en]
 • 升 εκφώνηση [zh]
 • millimetre εκφώνηση millimetre [en]
 • intelligence quotient εκφώνηση intelligence quotient [en]
 • Jeroboam εκφώνηση Jeroboam [en]
 • metres εκφώνηση metres [en]
 • calibration εκφώνηση calibration [en]
 • centigrade εκφώνηση centigrade [en]
 • scales εκφώνηση scales [en]
 • speedometer εκφώνηση speedometer [en]
 • Hertz εκφώνηση Hertz [en]
 • lumen εκφώνηση lumen [en]
 • metric εκφώνηση metric [en]
 • rangefinder εκφώνηση rangefinder [en]
 • radii εκφώνηση radii [en]
 • micron εκφώνηση micron [en]
 • chronograph εκφώνηση chronograph [en]
 • dpi εκφώνηση dpi [en]
 • Beaufort scale εκφώνηση Beaufort scale [en]
 • spectrometry εκφώνηση spectrometry [en]
 • weigh-in εκφώνηση weigh-in [en]
 • acra εκφώνηση acra [ga]
 • centimetres εκφώνηση centimetres [en]
 • homogeneous εκφώνηση homogeneous [en]
 • IQ εκφώνηση IQ [cs]
 • Scoville scale εκφώνηση Scoville scale [en]
 • mm εκφώνηση mm [fi]
 • recalibrate εκφώνηση recalibrate [en]
 • 斤 εκφώνηση [yue]
 • iota εκφώνηση iota [en]
 • Ohm εκφώνηση Ohm [de]
 • megabits per second εκφώνηση megabits per second [en]
 • 歩 εκφώνηση [ja]
 • speedo εκφώνηση speedo [en]
 • calibrate εκφώνηση calibrate [en]
 • 勺 εκφώνηση [ja]
 • 256k εκφώνηση 256k [en]
 • dioptre εκφώνηση dioptre [en]
 • timing εκφώνηση timing [en]
 • floor-to-ceiling εκφώνηση floor-to-ceiling [en]
 • gale-force εκφώνηση gale-force [en]
 • mbps εκφώνηση mbps [en]
 • avoirdupois εκφώνηση avoirdupois [en]
 • denier εκφώνηση denier [fr]
 • acreage εκφώνηση acreage [en]
 • alidade εκφώνηση alidade [pt]
 • grams εκφώνηση grams [en]
 • millilitre εκφώνηση millilitre [fr]
 • Brix εκφώνηση Brix [en]
 • tonography εκφώνηση tonography [en]
 • 丈 εκφώνηση [zh]
 • broad-gauge εκφώνηση broad-gauge [en]
 • 坪 εκφώνηση [ja]
 • kilobits per second εκφώνηση kilobits per second [en]
 • exbibit εκφώνηση exbibit [en]
 • Richter scale εκφώνηση Richter scale [en]
 • dynamometer εκφώνηση dynamometer [en]
 • 両 εκφώνηση [ja]
 • farad εκφώνηση farad [en]
 • median εκφώνηση median [en]
 • isometric εκφώνηση isometric [en]
 • tonna εκφώνηση tonna [ia]
 • oz εκφώνηση oz [en]
 • tomhais εκφώνηση tomhais [ga]
 • uncalibrated εκφώνηση uncalibrated [en]
 • kbps εκφώνηση kbps [en]
 • mebibyte εκφώνηση mebibyte [en]