Κατηγορία:

monosyllable

Εγγραφείτε στις προφορές στα monosyllable

 • ban εκφώνηση ban [en]
 • bud εκφώνηση bud [en]
 • beef εκφώνηση beef [en]
 • chant εκφώνηση chant [en]
 • Dodge εκφώνηση Dodge [en]
 • brew εκφώνηση brew [en]
 • Shell εκφώνηση Shell [en]
 • bluff εκφώνηση bluff [en]
 • bile εκφώνηση bile [en]
 • breve εκφώνηση breve [es]
 • deck εκφώνηση deck [en]
 • cherub εκφώνηση cherub [en]
 • beaker εκφώνηση beaker [en]
 • brood εκφώνηση brood [en]
 • dusk εκφώνηση dusk [en]
 • orphan εκφώνηση orphan [en]
 • bond εκφώνηση bond [en]
 • bomb εκφώνηση bomb [en]
 • beak εκφώνηση beak [en]
 • dent εκφώνηση dent [fr]
 • bilge εκφώνηση bilge [tr]
 • Ace εκφώνηση Ace [en]
 • beaver εκφώνηση beaver [en]
 • ode εκφώνηση ode [en]
 • shroud εκφώνηση shroud [en]
 • beam εκφώνηση beam [en]
 • charter εκφώνηση charter [en]
 • blunt εκφώνηση blunt [en]
 • ouch εκφώνηση ouch [en]
 • chuck εκφώνηση chuck [en]
 • babe εκφώνηση babe [en]
 • sheath εκφώνηση sheath [en]
 • dagger εκφώνηση dagger [en]
 • shag εκφώνηση shag [en]
 • udder εκφώνηση udder [en]
 • erst εκφώνηση erst [de]
 • bison εκφώνηση bison [en]
 • birch εκφώνηση birch [en]
 • otter εκφώνηση otter [en]
 • chine εκφώνηση chine [en]
 • champ εκφώνηση champ [en]
 • bride εκφώνηση bride [en]
 • bout εκφώνηση bout [en]
 • ditch εκφώνηση ditch [en]
 • bunk εκφώνηση bunk [en]
 • buzz εκφώνηση buzz [en]
 • buffer εκφώνηση buffer [en]
 • boob εκφώνηση boob [en]
 • chug εκφώνηση chug [en]
 • bruin εκφώνηση bruin [af]
 • budgie εκφώνηση budgie [en]
 • bribe εκφώνηση bribe [en]
 • blitz εκφώνηση blitz [de]
 • blob εκφώνηση blob [en]
 • bong εκφώνηση bong [en]
 • Brit εκφώνηση Brit [en]
 • bleat εκφώνηση bleat [en]
 • shrine εκφώνηση shrine [en]
 • blare εκφώνηση blare [en]
 • op εκφώνηση op [da]
 • blend εκφώνηση blend [en]
 • bask εκφώνηση bask [en]
 • shard εκφώνηση shard [en]
 • edgy εκφώνηση edgy [en]
 • bracket εκφώνηση bracket [en]
 • boing εκφώνηση boing [en]
 • chap εκφώνηση chap [en]
 • blench εκφώνηση blench [en]
 • Dirk εκφώνηση Dirk [en]
 • bunt εκφώνηση bunt [de]
 • oft εκφώνηση oft [de]
 • shawl εκφώνηση shawl [en]
 • bauble εκφώνηση bauble [en]
 • chintz εκφώνηση chintz [en]
 • broth εκφώνηση broth [en]
 • dun εκφώνηση dun [en]
 • blight εκφώνηση blight [en]
 • boggle εκφώνηση boggle [en]
 • brute εκφώνηση brute [en]
 • bleed εκφώνηση bleed [en]
 • shiver εκφώνηση shiver [en]
 • bland εκφώνηση bland [en]
 • erg εκφώνηση erg [vls]
 • darn εκφώνηση darn [en]
 • shrive εκφώνηση shrive [en]
 • brig εκφώνηση brig [en]
 • Apt εκφώνηση Apt [en]
 • brusque εκφώνηση brusque [en]
 • asp εκφώνηση asp [en]
 • buster εκφώνηση buster [en]
 • bing εκφώνηση bing [tlh]
 • shed εκφώνηση shed [en]
 • belch εκφώνηση belch [en]
 • brook εκφώνηση brook [en]
 • shriek εκφώνηση shriek [en]
 • brunt εκφώνηση brunt [en]
 • boor εκφώνηση boor [en]
 • blanch εκφώνηση blanch [en]
 • dunk εκφώνηση dunk [en]
 • braid εκφώνηση braid [en]