Κατηγορία:

musical notation

Εγγραφείτε στις προφορές στα musical notation

 • poco εκφώνηση
  poco [es]
 • uno εκφώνηση
  uno [es]
 • brillante εκφώνηση
  brillante [es]
 • nicht εκφώνηση
  nicht [de]
 • sehr εκφώνηση
  sehr [de]
 • avec εκφώνηση
  avec [fr]
 • primo εκφώνηση
  primo [es]
 • vivo εκφώνηση
  vivo [it]
 • aber εκφώνηση
  aber [de]
 • immer εκφώνηση
  immer [de]
 • wenig εκφώνηση
  wenig [de]
 • allegro εκφώνηση
  allegro [it]
 • senza εκφώνηση
  senza [it]
 • bis εκφώνηση
  bis [de]
 • religioso εκφώνηση
  religioso [es]
 • scherzo εκφώνηση
  scherzo [it]
 • Fröhlich εκφώνηση
  Fröhlich [de]
 • sempre εκφώνηση
  sempre [it]
 • langsam εκφώνηση
  langsam [de]
 • dur εκφώνηση
  dur [fr]
 • crescendo εκφώνηση
  crescendo [it]
 • bass (music) εκφώνηση
  bass (music) [en]
 • largo εκφώνηση
  largo [it]
 • assez εκφώνηση
  assez [fr]
 • alla εκφώνηση
  alla [it]
 • acceso εκφώνηση
  acceso [it]
 • più εκφώνηση
  più [it]
 • molto εκφώνηση
  molto [it]
 • pausa εκφώνηση
  pausa [es]
 • vivace εκφώνηση
  vivace [it]
 • freddo εκφώνηση
  freddo [it]
 • schnell εκφώνηση
  schnell [de]
 • stanza εκφώνηση
  stanza [it]
 • ad libitum εκφώνηση
  ad libitum [it]
 • lento εκφώνηση
  lento [es]
 • etwas εκφώνηση
  etwas [de]
 • forza εκφώνηση
  forza [gl]
 • mezzo εκφώνηση
  mezzo [it]
 • poi εκφώνηση
  poi [it]
 • fuoco εκφώνηση
  fuoco [it]
 • vif εκφώνηση
  vif [fr]
 • siciliana εκφώνηση
  siciliana [it]
 • ziehen εκφώνηση
  ziehen [de]
 • voce εκφώνηση
  voce [it]
 • arco εκφώνηση
  arco [es]
 • maggiore εκφώνηση
  maggiore [it]
 • armonioso εκφώνηση
  armonioso [es]
 • eco εκφώνηση
  eco [es]
 • breit εκφώνηση
  breit [de]
 • capo εκφώνηση
  capo [it]
 • tutti εκφώνηση
  tutti [it]
 • allegretto εκφώνηση
  allegretto [it]
 • andante εκφώνηση
  andante [it]
 • soave εκφώνηση
  soave [it]
 • libero εκφώνηση
  libero [pl]
 • furioso εκφώνηση
  furioso [pt]
 • pesante εκφώνηση
  pesante [it]
 • subito εκφώνηση
  subito [it]
 • doit εκφώνηση
  doit [fr]
 • niente εκφώνηση
  niente [it]
 • giusto εκφώνηση
  giusto [it]
 • grandioso εκφώνηση
  grandioso [it]
 • Zeichen εκφώνηση
  Zeichen [de]
 • roulade εκφώνηση
  roulade [fr]
 • pot-pourri εκφώνηση
  pot-pourri [fr]
 • semplice εκφώνηση
  semplice [it]
 • kräftig εκφώνηση
  kräftig [de]
 • peu à peu εκφώνηση
  peu à peu [fr]
 • ziemlich εκφώνηση
  ziemlich [de]
 • veloce εκφώνηση
  veloce [it]
 • amabile εκφώνηση
  amabile [it]
 • acciaccatura εκφώνηση
  acciaccatura [it]
 • staccato εκφώνηση
  staccato [en]
 • volante εκφώνηση
  volante [es]
 • pizzicato εκφώνηση
  pizzicato [it]
 • gioioso εκφώνηση
  gioioso [it]
 • silenzio εκφώνηση
  silenzio [it]
 • cantando εκφώνηση
  cantando [pt]
 • chiuso εκφώνηση
  chiuso [it]
 • mesto εκφώνηση
  mesto [it]
 • moderato εκφώνηση
  moderato [it]
 • tranquillo εκφώνηση
  tranquillo [it]
 • rallentando εκφώνηση
  rallentando [it]
 • lunga εκφώνηση
  lunga [is]
 • schneller εκφώνηση
  schneller [de]
 • Ausdruck εκφώνηση
  Ausdruck [de]
 • affettuoso εκφώνηση
  affettuoso [it]
 • leggiero εκφώνηση
  leggiero [it]
 • a piacere εκφώνηση
  a piacere [it]
 • zelo εκφώνηση
  zelo [pt]
 • pianissimo εκφώνηση
  pianissimo [en]
 • misterioso εκφώνηση
  misterioso [es]
 • meno εκφώνηση
  meno [it]
 • lontano εκφώνηση
  lontano [it]
 • poco a poco εκφώνηση
  poco a poco [es]
 • dissonante εκφώνηση
  dissonante [pt]
 • diminuendo εκφώνηση
  diminuendo [it]
 • comodo εκφώνηση
  comodo [it]
 • cambiare εκφώνηση
  cambiare [it]
 • segno εκφώνηση
  segno [it]