Κατηγορία:

musical notation

Εγγραφείτε στις προφορές στα musical notation

 • poco εκφώνηση poco [es]
 • uno εκφώνηση uno [es]
 • brillante εκφώνηση brillante [es]
 • nicht εκφώνηση nicht [de]
 • sehr εκφώνηση sehr [de]
 • primo εκφώνηση primo [es]
 • avec εκφώνηση avec [fr]
 • vivo εκφώνηση vivo [it]
 • immer εκφώνηση immer [de]
 • aber εκφώνηση aber [de]
 • largo εκφώνηση largo [it]
 • religioso εκφώνηση religioso [es]
 • bis εκφώνηση bis [de]
 • allegro εκφώνηση allegro [it]
 • senza εκφώνηση senza [it]
 • wenig εκφώνηση wenig [de]
 • scherzo εκφώνηση scherzo [it]
 • sempre εκφώνηση sempre [it]
 • Fröhlich εκφώνηση Fröhlich [de]
 • dur εκφώνηση dur [fr]
 • langsam εκφώνηση langsam [de]
 • bass (music) εκφώνηση bass (music) [en]
 • crescendo εκφώνηση crescendo [it]
 • assez εκφώνηση assez [fr]
 • alla εκφώνηση alla [it]
 • acceso εκφώνηση acceso [it]
 • molto εκφώνηση molto [it]
 • più εκφώνηση più [it]
 • pausa εκφώνηση pausa [es]
 • stanza εκφώνηση stanza [it]
 • vivace εκφώνηση vivace [it]
 • lento εκφώνηση lento [es]
 • freddo εκφώνηση freddo [it]
 • schnell εκφώνηση schnell [de]
 • vif εκφώνηση vif [fr]
 • armonioso εκφώνηση armonioso [es]
 • arco εκφώνηση arco [es]
 • siciliana εκφώνηση siciliana [it]
 • fuoco εκφώνηση fuoco [it]
 • poi εκφώνηση poi [it]
 • etwas εκφώνηση etwas [de]
 • eco εκφώνηση eco [es]
 • veloce εκφώνηση veloce [it]
 • furioso εκφώνηση furioso [pt]
 • mezzo εκφώνηση mezzo [it]
 • breit εκφώνηση breit [de]
 • voce εκφώνηση voce [it]
 • capo εκφώνηση capo [it]
 • tutti εκφώνηση tutti [it]
 • ad libitum εκφώνηση ad libitum [it]
 • ziehen εκφώνηση ziehen [de]
 • pesante εκφώνηση pesante [it]
 • maggiore εκφώνηση maggiore [it]
 • grandioso εκφώνηση grandioso [it]
 • libero εκφώνηση libero [pl]
 • andante εκφώνηση andante [it]
 • kräftig εκφώνηση kräftig [de]
 • forza εκφώνηση forza [gl]
 • roulade εκφώνηση roulade [fr]
 • allegretto εκφώνηση allegretto [it]
 • subito εκφώνηση subito [it]
 • cantando εκφώνηση cantando [pt]
 • Zeichen εκφώνηση Zeichen [de]
 • giusto εκφώνηση giusto [it]
 • doit εκφώνηση doit [fr]
 • volante εκφώνηση volante [es]
 • nat εκφώνηση nat [nl]
 • soave εκφώνηση soave [it]
 • niente εκφώνηση niente [it]
 • gioioso εκφώνηση gioioso [it]
 • amabile εκφώνηση amabile [it]
 • peu à peu εκφώνηση peu à peu [fr]
 • mesto εκφώνηση mesto [it]
 • pizzicato εκφώνηση pizzicato [it]
 • semplice εκφώνηση semplice [it]
 • ziemlich εκφώνηση ziemlich [de]
 • rallentando εκφώνηση rallentando [it]
 • schneller εκφώνηση schneller [de]
 • silenzio εκφώνηση silenzio [it]
 • affettuoso εκφώνηση affettuoso [it]
 • lunga εκφώνηση lunga [is]
 • staccato εκφώνηση staccato [en]
 • dissonante εκφώνηση dissonante [pt]
 • Ausdruck εκφώνηση Ausdruck [de]
 • a piacere εκφώνηση a piacere [it]
 • chiuso εκφώνηση chiuso [it]
 • misterioso εκφώνηση misterioso [es]
 • pot-pourri εκφώνηση pot-pourri [fr]
 • zelo εκφώνηση zelo [pt]
 • acciaccatura εκφώνηση acciaccatura [it]
 • meno εκφώνηση meno [it]
 • pianissimo εκφώνηση pianissimo [en]
 • accentato εκφώνηση accentato [it]
 • brioso εκφώνηση brioso [pt]
 • tranquillo εκφώνηση tranquillo [it]
 • prestissimo εκφώνηση prestissimo [it]
 • lontano εκφώνηση lontano [it]
 • diminuendo εκφώνηση diminuendo [it]
 • muta εκφώνηση muta [sv]
 • pastorale εκφώνηση pastorale [it]